Hund - Sau
Publisert 09.11.2018 12:24
Oppdatert 09.05.2021 21:34
For mange som utøver jakt med hund er det fra grunneiere et krav om at hunden skal være ”saue-ren” og at eier og fører ved kjøp av jaktkort skal kunne dokumentere dette. Solemskogen JFF arranger årlig flere saue-avvennings kurs der vi utsteder bevis for din hund.
Hund - Sau

​​​​​
Saue-avvenning for hund


I Norge er det kun de som er autorisert av NJFF (Norges Jeger og Fiskerforbund) som lovlig har anledning til å utøve denne formen for dressur av med el-halsbånd.

Vårt siktemål med dressuren er at du skal kunne opptre tryggere dersom du skal ferdes i områder der sau finnes. Vi kan utstede såkalt saue-renhetsbevis. Dette gjøres først etter to framvisnninger av hunden, der den andre gang ikke skal vise interesse for sau i det hele tatt.

Du skal vite at vi utsteder bevis etter den erfaringen vi gjør med din hun i vår innhegning. Du er selv til en hver tid ansvarlig for din hunds opptreden etter at den har vært hos oss, og vi tar ikke mot ”reklamasjoner”.​

Vi publiserer at påmeldingen er åpen på nettsiden og facebook. Dette skjer typisk i starten av mai for våren og i midten av juli for høsten (august og tidlig september). Vi har ingen aversjonsdressur i juli.​Litt forklaring


Et dressurhalsbånd består av en sender-del og en mottaker-del. Den siste sitter på et halsbånd som settes på hunden. Mottakeren ser ut som en liten ”klump” og har en viss vekt – ikke mye, men mer enn det halsbåndet den bærer til daglig. Dressøren kan gi hunden et støt som utløses av dressørens sender-del. Støt gis kun i dressurøyemed, dersom det viser seg at din hun har en uønsket adferd i forholdet til sau. Det vil gå for langt å beskrive alle de situasjonene vi har sett og erfart, men ideelt sett skal din hund ”sky sau som pesten”. Du vil selv raskt også erfare hvordan din hund oppfører seg sammen med sauen, dersom du ikke tidligere har vært vitne til at din hund har løpt etter sau og jaget eller forsøkt å invitere til lek.


Noen hundeeiere har ikke behov for slikt bevis, men vil allikevel få testet sin hund og plukket av den ev. unoter. Dette hjelper vi selvsagt til med. Hunder som på forhånd har renhetsbevis, vil få nytt bevis etter ett frammøte der den ikke viser interesse. Hunder med behov for å komme ingen flere ganger tar vi selvsagt hånd om, og kan ev. koble deg som hundeiere til andre som også driver slik dressur. Det siste tror vi kan være en hjelp for de hunder som er utydelige, og som allerede har skjønt hva som venter i Maridalen. Andre omgivelser kan skape tydeligere situasjoner.


Utstedelse av bevis


Du skal vite at vi utsteder bevis etter den erfaringen vi gjør med din hun i vår innhegning. Du er selv til en hver tid ansvarlig for din hunds opptreden etter at den har vært hos oss, og vi tar ikke mot ”reklamasjoner”. Vi skriver under på det vi har sett og erfart de og da, resten er opp til deg. Ansvaret for hundens adferd har du 365 dager i året. Men har du fått et bevis, kan du dokumentere at du har gjort alt du har kunnet for å plukke av hundens en interesse for sau.​


Info


Vi ønsker å vite mest mulig om din hund første gang vi treffes. Særlig er vi interessert i å vite om din hund har vært i kontakt med sau, og hva som ev. skjedde da.

Fram til vi møtes anbefaler vi at du ikke oppsøker kontakt med sau, dersom det ikke alt har skjedd. Vi tror at første inntrykket, med ev. korreksjoner fra vår side, sitter best i hundens hukommelse.

Kommer du allikevel i sauekontakt og har med hunden, ikke vent å se hva som skjer, men ta hunden raskt fra stedet, og vis med hele din adferd at dette er noe av det verste du har vært med på; Som herre så hund!

Hvilken nytte har jeg av at hunden har bevis på bestått aversjonsdressur?

 • Dette dokumentet alene har liten eller ingen nytteverdi. Det er kun dersom du i tillegg føler deg trygg på at hunden faktisk er uten interesse for å jage disse dyra at beviset kommer til nytte.
 • Aversjonsdressuren er et tilbud om hjelp til å gjøre hundene fri for interesse i å jage bufe eller klovvilt. Beviset forteller at hunden har gjennomgått et tilrettelagt test og i den anledning ikke vist interesse for testdyra.
 • Det følger ingen garanti med et bevis i aversjonsdressur.
 • Det vil derfor være hundeeiers ansvar å vedlikeholde hunden slik at den forblir uten interesse i å jage husdyr eller klovvilt. Kommunale forskrifter til hundeloven kan sette krav om bestått aversjonstest for at hund skal kunne slippes løs i nærmere angitte områder. Enkelte rettighetshavere krever framlagt bevis på bestått aversjonstest for hund som skal benyttes under jakt. Dersom jakthund skal stille på bruksprøve under sommer eller høstsesong, er det ofte et krav om dette. For stående fuglehunder er det et obligatorisk krav for deltakelse på høstprøver.

Hvilken varighet har et bevis for bestått aversjonsdressur?

 • Det er ingen gyldighetstid for beviset på bestått aversjonsdressur. Det er du som hundeeier som har ansvar for hundens handlinger, og det er din vurdering av hundens atferd og risiko for tilbakefall som avgjør når hunden skal inn til ny vurdering.
 • Ut fra den erfaring som er opparbeidet, anbefales det sterkt at unge hunder framvises for ny test etter 6-12 måneder. Dette fordi unge hunder fortsatt er under mental utvikling, og kan  være vesentlig mer motivert for jaging etter at de har etablert sosial rang og utviklet jaktinstinktene. Seinere anbefales det at hundene framvises for ny test hvert annet år.
 • Dersom hunden har bevis på bestått aversjonsdressur, og ikke viser interesse for testdyrene ved fornyet test, vil hunden få beviset fornyet etter en framvisning.

Hva du skal bringe med til testen?

 • Hundens registreringspapirer fra NKK (Dersom hunden er registrert). Alternativt dokumentasjon på evt. ID merking
 • Dersom hunden tidligere har gjennomgått aversjonsdressur, skal skjema fra tidligere gjennomført test medbringes.
 • Ved fornyelse av bevis, skal utstedt bevis på bestått aversjonsdressur medbringes.
 • Hvordan vedlikeholde hundens respekt for bufe og klovvilt?
 • Unngå å ”teste” hunden på husdyr eller klovvilt den ikke skal vise interesse for.
 • Ikke press hunden inn i situasjoner hvor den må forholde seg til slike dyr verken i koppel eller når den er løs.
 • Gjør det til en rutine at du endrer marsjretning dersom du registrer at det befinner seg slike dyr i din planlagte marsretning.​

Betaling

 • ​Det koster 500,- for første gang og så reduseres prisen med 50,- pr. Gang til min. 300,-
 • Egen medlemspris på 400,- for første gang.
 • Det er rabatt på 50,- medlemmer av OJFF, samt noen raseklubber.
 • Det betales med VIPS eller kontant på stedet for hver gang.
 • Ta med riktig beløp da det kan være vanskelig med veksel.​

Når du kommer til oss:


Vi kommer til å skifte ut ditt halsbånd med dummy til vårt dressurhalsbånd. Før dette settes på, fukter vi hundens hals slik at det oppnås maksimal kontakt mellom hundens halshud og mottakerdelens kontaktpunkter. Hundeeier avsjekkes for de erfaringer han selv har gjort i forhold til sau. Deretter settes det på en langline, dersom dette er hundens første kontakt med denne dressurformen. 

Vi ønsker å sikre oss og sauen best mulig. Vårt ansvar i forholdet til de sauer vi har lånt tar vi på alvor. Repetisjonshunder slippes inn i innhegningen uten langlina. Hundeeier skal følge dressørens beskjeder, ved for eksempel aldri å gi hunden noen tilsigelser og korrekser. Det siste ordner vi. Dersom det ikke oppstår noen ”dresserbar” situasjon, kan det hende at vi forsøker å fremprovosere aktivitet hos sauen som ev. kan få hunden til å vise interesse. 

Hvis hunden allerede fra første frammøte ikke viser interesse for sau, blir det selvsagt ikke gitt noe elektrisk støt. Et slikt elektrisk støt er ufarlig for hunden, men oppleves som smerte. Hundens adferd når den får støtet kan virke skremmende for noen hundeeiere. Vi vil ikke at du skal ruse til å trøste, men vi ser gjerne at din hund søker kontakt og beskyttelse hos deg. Det er et positivt tegn. 

Kommer sauen deg i møte, gå eller løp raskt unna. Vi ønsker ikke er blandet situasjon der hund, eier og sau er tett på hverandre i det støt blir gitt. Dette kan gi en svært uønsket effekt, der hunden kan koble ubehaget til deg som eier og fører. Det skal vi for en hver pris unngå. Vi skal ikke søke å skape en brist i tillitsforholdet hunden har til deg.​

Vi håper du ved dette har fått en rask innføring i hva det hele går ut på og ser fram til ditt besøk hos oss!​


- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.