Lars Nilssen om Oslomarka Fiskeadministrasjon; En (usakelig) oppsigelse eller et organisert kupp?
Publisert 01.02.2021 11:58
Oppdatert 01.02.2021 12:17
Etter at Lars Nilssen publiserte en kruttsterk kraftsalve om forvaltningssyn på kollisjonskurs og ukultur i OFA, har det kommet spørsmål om hvor vår forening har vært. Vi har gitt utrykk for bekymring i over ett år, og altså ikke vært del av det miljøet Nilssen beskriver, og som tydeligvis har jobbet aktivt i kulissene over tid.
Lars Nilssen om Oslomarka Fiskeadministrasjon; En (usakelig) oppsigelse eller et organisert kupp?

​Det er ikke første gang Lars Nilssen, kjent som ihuga fisker, forfatter og programserier som "På fisketur med Bård og Lars", og VGTV i tillegg til bloggen "Lars & Lars", har vært opptatt av OFA. Nå synes det å være helt nye dimensjoner, i det som kommer frem.

Hele artikkelen fra Lars Nilssen ligger på nettstedbloggen Lars & Lars. I tillegg er det delt på flere sosiale medier. 


Som stor lokal jeger- og fiskerforening er vi opptatt av rammebetingelsene og tilrettelegging for sportsfiske. Vi er som forening derfor også medlem av OFA. Det ville være utenkelig å bl.a. gå mot store profesjonelle grunneierne (som det forvaltes på vegne av), i helt sentrale kjernespørsmål. 

Om det i tillegg er slik at miljøer i OFA driver det vi på godt norsk kaller baksnakking, utfrysning og neglisjering av frivillige som ikke deler synet til fløyer de ikke selv er en del av, er det helt uakseptabelt.

Amund Alm fra vår forening har lang fartstid fra OFA, og har følgende kommentar:"OFA er moden for fornyelse. Etter min mening skal OFA være ryddig, transparent og åpen for diskusjon med fagmiljøer om hvordan forvaltningen skal planlegges og gjennomføres. Dette er dessverre ikke situasjonen i dag. 

Når man blander «foreningsdemokrati», med personalpolitikk kan dette føre til uklar grensedragning mellom de forskjellige interessegrupperinger. Det er det vi ser i OFA nå, og det er vanskelig å se hvordan OFA unngår å havne i rettsapparatet, mot grunneiernes ønske. I tillegg blir grunneierne og deres syn satt til side. Dette er svært alvorlig for OFA sin fremtid."

Vi støtter Amund Alm, reformer synes å være på høy tid. Vi anmodet Oslo kommune om å ta føring på en slik reform, slik at arbeidet med å tilrettelegge for alle sportsfiskere i Oslomarka kan sikres for fremtiden. - Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.