NJFF vokser, Solemskogen holder stand, men i Oslo fylke er trenden negativ ….
Publisert 08.01.2021 14:35
Oppdatert 12.01.2021 09:27
NJFF vokser, Solemskogen holder stand, men i Oslo fylke er trenden negativ ….
Foto: NJFF
I den samlede familien av NJFF-foreninger var det ved årsskiftet 110.050 medlemskap, en oppgang på ca 1500 medlemmer. Solemskogen JFF holder stand, går vi litt bak tallene, er det gode utviklingstrekk vi tar med oss.

​​​​​​Like sikkert som vi runder årstall foretas en medlemsstatus i organisasjonen, som i Prøysens eventyr Geitekillingen som kunne telle til ti og uttrykket Nå telte han deg også! Vi teller. 

I Oslo fylke er det 11 lokalforeninger tilsluttet NJFF.  Over tid har utviklingen i Oslo vært negativ, nå er det ca 4500 medlemmer i Oslo når vi inkluderer alle de 11 lokalforeningene, i følge tall vi fikk før årsskiftet. Solemskogen JFF holder stand på snaue 1500 medlemmer, som er nivået vi har ligget på over flere år. Det gjør faktisk vår forening til en av de største lokale NJFF-foreningene på landsbasis.

bilde medlemsutv.PNG

Spenning knyttet til familesatsingen

Familemedlemskapet ble innført i 2020 som en helt ny medlemskategori. Vi skal være en åpen inkluderende organisasjon, som har fokus på tilbud til alle grupper av befolkningen. Etableringen av et familiemedlemskap er et uttrykk for det, og allerede første året med denne medlemskategorien har vi registrert nærmere 150 familiemedlemmer i Solemskogen JFF.

Så er det også slik at vi årlig har medlemmer som av ulike grunner velger å forlate oss. Relevante aktiviteter og medlemstilbud gjennom hele året er viktig for å rekruttere nye medlemmer, i alle utvalg.  

Økende kvinneandel 

Av alle NJFFs kvinnelige medlemmer i hovedstaden er 40 prosent medlem i Solemskogen JFF. Vi nærmer oss 300 kvinnelige medlemmer i Solemskogen JFF, som setter oss øverst på pallen av alle lokalforeningene i Oslo

Fremdeles er NJFF en mannsdominert organisasjon, men med en økning på hele 14 prosent kvinnelige medlemmer nasjonalt går det riktig vei. Totalt har NJFF nærmere 16.000 kvinnelige medlemmer, noe som utgjør drøye 14 prosent av den totale medlemsmassen. 

Det vokser og gror i den viktige ungdomsgruppen

I løpet av 2020 har 45 prosent av alle nye barne- og ungdomsmedlemmer som har sluttet seg til NJFF i hovedstaden, blitt medlem i vår foreningDe øvrige nye medlemmene i denne viktige målgruppen er fordelt på åtte andre lokalforeninger. Sammen med Oslo JFF står våre to foreninger for 70 prosent av alle nye barne- og ungdomsmedlemmer i løpet av året, i Oslo.

Fokus på mat, glede, kunnskap og vennskap

Jakt- og fiskeglede til alle - for alltid er NJFFs visjon. En målbevisst satsing ut fra disse verdiene gir resultater i form av flere engasjerte jegere og fiskere. Vi er bærere av en kulturarv, der vi høster av naturens overskudd.

Den moderne jegeren og fiskeren er et miljøbevisst og kunnskapsrikt menneske, som på en ydmyk måte bruker naturen uten å forbruke den. Vi høster sunne råvarer i naturen, og bidrar til en god og bærekraftig naturforvaltning. ​

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.