Som medlem støtter du opp om "Jakt- og fiskeglede til alle – for alltid»
Publisert 28.12.2020 19:47
Oppdatert 28.12.2020 19:48
Som medlem støtter du opp om
Foto: NJFF
Med medlemskap i Solemskogen JFF støtter du opp og bidrar i arbeidet med å skape gode rammebetingelser for jakt- og fiskeutøvelsen. Viste du at vi er en av landet største lokale jeger- og fiskerforeninger? Vi har nærmere 1500 medlemmer, det er faktisk bare åtte lokalforeninger i NJFF på landsbasis som har over 1000 medlemmer.

​​Vårt hovedformål er å være en aktiv interesseorganisasjon som skaper lokale aktiviteter. Vi skal bidra til å sikre en bærekraftig høsting av vilt- og fiskeressurser, basert på tilgjengelig kunnskap i samarbeid med rettighetshaverne og andre.

Noen nøkkeltall om medlemmene våre

Av våre ca 1500 medlemmer utgjør andel kvinner 19 prosent. Innenfor NJFF i Oslo er andel kvinner 12 prosent, når vi holder vår forening utenfor. Den yngste og viktige medlemskategorien (under 26 år) utgjør 13 prosent av våre medlemmer, for Oslo totalt og uten vår lokalforening er denne andelen 8 prosent av medlemmene.

I forhold til andre lokalforeninger i Oslo skårer vi altså høyt på viktige målgrupper.​

Medlemsfordeler fra NJFF

I tillegg til aktiviteter og tilbud vi har lokalt, har du som medlem i Solemskogen JFF tilgang til en rekke medlemsfordeler fra NJFF sentralt. For oversikt over medlemsfordeler​ 

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.