10 gode fiskeområder i Østfold
Publisert 05.06.2020 15:21
Oppdatert 07.07.2020 23:17
10 gode fiskeområder i Østfold
Vil du fiske i sommer? Vi hjelper deg med å finne frem til gode fiskeområder som er lett tilgjengelig for hele familien.

​​​Østfold byr på noen av de mest mangfoldige fiskemulighetene vi har i Norge. I ferskvann kan du fiske etter abbor, ørret, gjedde, gjørs, en rekke karpefisk og til og med laks. I saltvann er sommerfisken fremfor noen makrell, men vi har også ypperlige fiskemuligheter etter sjøørret, flatfisk, horngjel og gylter.

7% av Østfold er ferskvann. Det tilsvarer cirka 300 kvadratkilometer vannoverflate! Dette er fordelt på Glommavassdraget, Haldenvassdraget, Morsavassdraget (Vansjø/Hobølelva) og flere tusen mindre vann og elver. Hvis Finland er de tusen sjøers land er Østfold de tusen sjøers lille rike.

Fastlandskystlinja er på solide 382 kilometer. Tar man med alle øyene (dvs. også Hvaler) har faktisk Østfold hele 1791 kilometer kystlinje, det er faktisk 30 mil lengre enn avstanden Sarpsborg-Nordkapp i luftlinje!

Noen tips på veien: Les mer her for å finne masse info om fiskemulighetene i Østfold. Dersom du går noen meter fra vei, så møter du mye mindre folk og kan fiske områder der langt færre andre har fisket. Husk Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og smittefarereduserende tiltak, de følger oss videre i 2020.

Her kommer 10 tips til spennende fiskevann og fiskeområder i Østfold:

  1. Haldenvassdraget i Halden, Aremark og Marker. Fantastiske områder for båt (det er gode båtutsettingsplasser i alle vannene) og fra land. Mye abbor og gjedde med bra størrelser, og mengder med karpefisk. Du får fiskekort på www.inatur.no.

  2. Fjellaområdene i Rakkestad, Aremark, Marker og Indre Østfold. Fiskemuligheter etter (først og fremst) abbor og ørret i flere hundre vann, tjern og dammer. Skog så langt øyet kan se og stier på kryss og tvers. Mange forskjellige fiskekortområder. Noen selger fiskekort på www.inatur.no, andre på lokale butikker eller i kasser ved innkjøringsveiene. NJFF har båter i «1 nøkkel – 100 båter» i Stiklatjern i Båstad (Båstad grunneier JFF) og Midtre Ertevann i Trømborgfjella (Eidsberg JFF).

  3. Øyeren i Indre Østfold. Norges mest artsrike innsjø. Godt fiske etter abbor, gjedde, gjørs og karpefisk, inkludert Øyerens spesialitet aspen. God tilgang fra Sandstangen i Trøgstad inkludert en av fylkets beste båtutsettingsplasser. Fritt fiske.

  4. Grefslisjøen i Indre Østfold. En usedvanlig fiskerik innsjø beliggende på Havnås i Trøgstad med «1 nøkkel – 100 båter» ved utløpet av vannet (Trøgstad JFF). Abbor, gjedde og mengder med karpefisk. Lett tilgjengelig, umulig å ikke få fisk i med mark eller annet naturlig agn, og perfekt begynner vann for barn.

  5. Stutfosstjern i Indre Østfold. Et lite skogstjern med ørret sør i Spydeberg på grensa til Skiptvet. Askim og omegn JFF setter ut ørret jevnlig, og vannet er lett tilgjengelig like ved vei. Fiskekort på Vipps og mer info her.

  6. Vansjø i Moss, Råde, Våler. Østfolds største innsjø utenom Glommavassdraget og Haldenvassdraget. Flere fine fiskeplasser fra land etter både gjørs, gjedde og abbor pluss karpefisk, og et eldorado for båtfiske. Fiskekort på www.inatur.no

  7. Isesjøen og vanna oppstrøms i Sarpsborg. Isesjøen inneholder store mengder gjørs, gjedde og abbor, og også mye karpefisk. Sørenden er tilgjengelig fra land, mens nordenden for en stor del er omringet av siv. NJFF har båt i «1 nøkkel – 100 båter» liggende i Isesjøens nordende (Varteig JFF). Børtervann renner til Isesjøen og inneholder mange av de samme artene. Oppsjø renner også til Isesjøen og er et godt ørretvann, der det ikke er krav om fiskekort. Parkering ved skytebanen til Skjeberg og omegn JFF.

  8. Glomma fra Sarpsborg opp til Indre Østfold, inkludert Vestvannet og Mingevannet (Sarpsborg, Våler, Skiptvet, Rakkestad, Indre Østfold). Sammen med Nedre Glomma Norges mest artsrike elvestrekning. Her er det svært godt fiske etter såpass forskjellige arter som gjedde, abbor, gjørs, lake, harr, stam og vederbuk. Fiskekort på www.inatur.no. Sjekk områdene ved Hafslundøy, Nipa, Furuholmen, Skjørshammer, Grønnsund, Kykkelsrud, Fossum, Streta, Tømtbekken m.m. Etter at vårflommen er over rundt midten av juni er det full fres på de fleste fiskearter i elva.

  9. Nedre Glomma i Fredrikstad, Sarpsborg og Råde. Inkludert innsjøene Visterflo og Skinnerflo. En svært variert strekning av Glommavassdraget med at fra temmelig stillestående vann til strømmende elvestrekninger og brakkvannsområdene i Fredrikstad. Kjente plasser for stor sik og abbor i utløpet, og stor abbor, gjedde, gjørs, stam og sørv lengre opp i Skinnerflo, Visterflo og Ågårdselva nedenfor E6 (overfor E6 er det laksefiske med egne kort både i Ågårdselva og Glomma). NJFF har båt i «1 nøkkel – 100 båter» på Kråkerøy ved utløpet av Glomma (Kråkerøy JFF).

  10. Østfoldkysten fra Halden i sør til Moss i nord. Hvordan skal man velge seg ut en enkelt plass langs Østfolds lange kystlinje? Det er hundrevis av tanger, viker, holmer, øyer, brygger, strender m.m. som gir direkte tilgang til fisken i havet. Sjøørret og makrell er nok de mest ettertraktede og populære målene, men det er også gode muligheter for mange andre arter. Prøv en plass nær der du bor eller er det aktuelle dagen.​

Skitt fiske og god tur :)- Annonse -
Majoren
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.