Hva gjør vi?
Ole-Håkon Heier
Publisert 08.02.2016 14:41
Oppdatert 12.05.2020 17:58
NJFFs hovedformål er å være en aktiv interesseorganisasjon som ivaretar medlemmenes interesser innen jakt, fiske, annet friluftsliv og naturforvaltning.

​​​​​​​​​​​Fylkeslaget skal:

  • Bistår lokalforeninger og medlemmer.
  • Fungere som limet mellom NJFF sentralt og lokalforeningene.
  • Ivareta jeger- og fiskerinteressene på regionalt plan

I praksis tilsier punktene over så mangt. Se på arbeidsprogrammet vårt under og i tillegg årsmøtedokumentene, så vil du får et inntrykk av det mangfoldet av arbeidsområder vi engasjerer oss i.

Vi arrangerer også en rekke kurs hvert år. Disse legges ut i aktivitetskalenderen.

 

Arbeidsprogram:

Arbeidsprogram 2020 NJFF Østfold - utvikling.pdf
Arbeidsprogram 2020 NJFF Østfold - drift.pdf

Arbeidsprogram NJFF Østfold 2019.pdf


Vedtatte årsberetninger:

Årsberetning 2019 - vedtatt på årsmøte.pdf


Årsmøtedokumenter:

Årsmøtedokumenter 2020, oppdatert 11-3-20.pdf

Årsmøtedokumenter NJFF Østfold 2019.pdf

Årsmøtedokumenter NJFF Østfold 2018.pdf

Årsmøtedokumenter 2017 del 1.pdf

Årsmøtedokumenter 2017 del 2.pdf

Årsmøtedokumenter 2017 del 3.pdf

Årsmøtedokumenter 2016 NJFF Østfold del 1.pdf 

Årsmøtedokumenter 2016 NJFF Østfold del 2.pdf

Årsmøtedokumenter 2016 NJFF Østfold del 3.pdf

Årsmøtedokumenter 2015 (1).pdf

Årsmøtedokumenter 2015 (2).pdf

Årsmøtedokumenter 2015 (3).pdf

Årsmøtedokumenter 2015 (4).pdf

Årsmøtedokumenter 2014 del1.pdf

Årsmøtedokumenter 2014 del2.pdf

Årsmøtedokumenter 2014 del3.pdf

Årsmøtedokumenter 2014 del4.pdf

Årsmøtedokumenter 2013 - del1.pdf

Årsmøtedokumenter 2013 - del2.pdf

Årsmøtedokumenter 2013 - del3.pdf

Årsmøtedokumenter 2013 - del4.pdf

 

Årsmøteprotokoller:

Årsmøteprotokoll 2020 - ferdig 27-4-20.pdf

Protokoll årsmøte NJFF Østfold 2019 signert.pdf

Protokoll årsmøte NJFF Østfold 2018.pdf

Referat årsmøte NJFF Østfold 2017 signert.pdf

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte NJFF Østfold.pdf

Protokoll årsmøte NJFF Østfold 2016 signert.pdf

Referat årsmøte NJFF-Ø 2015 signert.pdf

Signert referat årsmøte NJFF Østfold 2014.pdf

Referat fra årsmøtet 2013.pdf

 

- Annonse -
Majoren
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.