Sportsfiske og vannforvaltning
Ole-Håkon Heier
Publisert 08.02.2016 14:40
Oppdatert 22.01.2020 12:55
Østfold er et av landets mest spennende fiskefylker. Sammen med Akershus er vi det fylket med flest fiskearter i ferskvann, og det er faktisk ikke langt unna sannheten i saltvann også.
Sportsfiske og vannforvaltning
Tradisjonelt meitefiske i Fjella (foto: Ole-Håkon Heier).

Sportsfiske og vannforvaltning
Ungdomslederkurs i Glomma 2017 (foto: Ole-Håkon Heier)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Allsidige fiskemuligheter i fylket

Vi kan by på sjøørret-, makrell- og flyndrefiske i fjorden, laksefiske i tre elver, noen av landets største karpefisker i alt fra småelver til store elver som Glomma og vann som Vansjø, og til fiske etter sinte gjedder og velvoksne abbor i alle slags innlandsvann. Ikke minst er Fjella-områdene i indre Østfold et av de flotteste ørretområdene på Østlandet.


Fagsaker

Vi i NJFF Østfold følger med på alle saker som vedrører sportsfiskernes interesser i fylket. Vi avgir høringsuttalelser til kommuner og regional forvaltning i aktuelle saker, her kan du finne noen av disse:​
Notat fiskeriminister vedrørende torskefredning 4-2-19.pdf

Høringsinnspill til ny forskrift om fiske etter innlandsfisk og anadrome laksefisk, fra NJFF Østfold 11-12-17.pdf
Handlingsplan Tunevannet - innspill NJFF Østfold 20-3-17.pdf

Vi har også sammen med NJFF Akershus gjennomført en stor undersøkelse, Markafiske i 2015-2018, som gir råd om utsetting av ørret i skogsvann i de to fylkene:

Vannområdene

Vi sitter i utvalg i vannområdene Glomma Sør og Haldenvassdraget. I vannområdene Morsa og Øyeren er FNF Østfold til stede for oss, mens AJFF Halden er engasjert i vannområde Enningdalselva. Her arbeider vi med saker slik som kalking, forurensning, miljøgifter i fisk og tilgjengelighet til vann og vassdrag. Her er noen rapporter vi har bistått med/laget i forbindelse med vannområdet:

Sandvannsbekken, vannkvalitet i Fjellabekk, NIBIORAPPORT-108-2018.pdf


Kart og informasjon

I 2006 ga vi (sammen med Fylkesmannen) ut et hefte med sekstitre steder for sjøørret i Østfold. I 2011 ga vi (sammen med Fylkeskommunen og Fylkesmannen) ut et sportsfiskekart for Østfold. Vi arbeider for tiden med å lage et hefte som tar for seg sportsfiske langs Østfoldkysten.

63 steder for sjøørret i Østfold 2006.pdf

Fiskekart Østfold forside redusert str. 2011.jpg

Fiskekart Østfold bakside redusert str. 2011.jpg


Oslofjorden

Fylkeslaget samarbeider med de andre fylkeslagene rundt Oslofjorden med spørsmål knyttet til sportsfiske og fritidsfiske. Vi arrangerte Oslofjordkonferanse i 2014, 2015 og 2017.

Høsten 2019 holdt Ole-Håkon Heier foredrag både på Arendalsdagene i august og på Flødevigen for forvaltning og forskere i september, her er foredraget fra sistnevnte:

Flødevigen foredrag NJFF 5-9-19 redusert.pdf


Her kan du finne relevante lover og regler for sportsfiske langs Østfoldkysten:

https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske: Informasjon om Fiskeridirektoratets regler for fritidsfiske i Norge. Her ligger også link til kart med fredningsområder i sjøen i forbindelse med torskens gyteområder (omfatter ikke anadrom laksefisk!).

https://kart.naturbase.no/: Alle typer områdeverneområder på ett kart, med verneforskrifter og faktaark. Miljødirektoratet.

https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2018-01-15-44: Forskriften som angir fredning ved utløpet av anadrome vassdrag i Østfold, inkludert kart.

Båtutsettingsplasser og HC-fiskeplasser i fersk- og saltvann finner du i NJFF-appen som kan lastes ned i både Google Play og App Store.


Sjøørretbekker og laksevassdrag

Mange av våre lokalforeninger er engasjert i restaurering av sjøørretbekker. Dette har resultert i at en rekke bekker de siste tiårene igjen har begynt å produsere fisk, som igjen har medført et meget godt sjøørretfiske langs Østfoldkysten. Flere av våre foreninger er også engasjert i laksefiske i Glomma, Ågårdselva, Tista og Enningdalselva. Fylkeslaget utfører elektrofiske etter avtale for foreninger. Her kan du finne noen rapporter:

Elfiske i Evjeåa, Gunnarsbybekken og Kureåa 13-9-19.pdf

Elfiske i Kureåa, Rygge, 3-9-2018.pdf


Fiskekonkurranser

Vi lager også terminlister for fiskekonkurranser i fylket innenfor isfiske, tradisjonelt meitefiske, sjøfiske og gjeddefiske.

Her er terminlista for fiskestevner i Østfold sesongen 2019:​​​​​

Terminlister fiske 2020 Østfold per 22-1-20.pdf


Her er resultater fra fiskekonkurranser 2015-2019:

FM Tradisjonelt meite resultater 4-8-19.pdf

Tradisjonelt meite Trøgstad JFF åpent stevne og klubbmesterskap resultater mai 2019.pdf

Sjøørret på Grensen Resultater 12.-14.4.19.pdf

Isfiske Trøgstad JFF Hemnessjøen resultater 17-3-19.pdf

FM isfiske Kløsa RDJFF resultater 24-2-19.pdf

Isfiske AJFF Halden Femsjømesterskapet resultater 17-2-19.pdf

Isfiske Lyseren NC-5 3-2-19.pdf

Tradisjonelt meite FM resultatliste 3-6-18.pdf

Tradisjonelt meite Trøgstad JFF resultater 27-5-18.pdf

Sjøørret på grensen AJFF Halden resultater april 2018 (1).pdf

Isfiske Trøgstad JFF 24-3-18.pdf

Isfiske Trøgstad JFF 11-3-18.docx

Isfiske FM SFK Acerina Lundebyvannet 25-2-18.xlsx

Isfiske Trøgstad JFF Øyeren 18-2-18.docx

Isfiske Råde JFF Vansjøkongen 11-2-18.pdf

Isfiske Båstad grunneier JFF Øyeren 10-2-18.pdf

Isfiske NC nr.4 - SFK Acerina Lyseren 28-1-18.xlsx

Trad. meite RDJFF 3-9-17.docx

Nedre Glomma Gjeddefestival Resultater 25.-27.8.17.docx

Trad. meite RDJFF Kolbjørnsviksjøen 20-8-17.docx

Trad. meite RDJFF 2-dagers cup 5.-6.8.17.docx

Tradisjonelt meite RDJFF Resultater cup 3 og sammenlagt 17-6-17.docx

Trad. meite RDJFF cup 2 5-6-17.docx

Trad. meite FM RDJFF resultater 20-5-17.docx

Sjøørret AJFF Halden toppliste 1.-2.4.17.jpg

Isfiske FM Båstad GJFF resultater 26-2-17.docx

Isfiske RDJFF Glomsrudssjøen 18-2-17.docx

Isfiske Norgescup 2017 Endelig totalliste.xls

Isfiske NC nr.6 - Lyseren SFK Acerina 12-2-17.xlsx

Isfiske Trøgstad JFF Krageviken 5-2-17.docx

Isfiske Eidsberg JFF Lundebyvannet 29-1-17.xlsx

Nedre Glomma gjeddefestival 2016 - resultater individuelt.xlsx

Nedre Glomma gjeddefestival - resultater_junior.xlsx

Trad. meite RDJFF 6.-7.8.16.docx

Trad. meite RDJFF Sammenlagt Cup juni 2016.docx

Trad. meite RDJFF Cup runde 3 26-6-16.docx 

Trad. meite RDJFF 12-6-16.docx

FM trad. meite 5-6-16.docx

AJFF Halden sjøørretkonkurranse resultater 2-4-16.docx

2016-02-28-Hemnessjøen-FM-Østfold.xlsx

Isfiske Båstad grunneier JFF resultater 27-2-16.doc

Norgescup isfiske 2016 totalt.xls

Isfiske Trøgstad JFF 24-1-16.pdf

Isfiske Båstad GJFF 23-1-16.pdf

Fylkesmester sportsfiske 2015 endelige resultater.pdf

Resultater Mossecupen høst,fylkesmesterskap 2015.docx

Sjøfiske Resultat Mossecupen vår 2015.doc

Kråkerøy JFF-Hvaler JFF sjøfiske 19-4-15.docx 

Båstad GJFF Isfiske resultater 8-3-15.pdf

Isfiske RDJFF FM Østfold Resultater 21.02.2015 pdf.pdf 

Isfiske Båstad grunneier JFF resultater 7-2-15.xlsx

Isfiske SFK Acerina NC Hemnessjøen resultater 1-2-15.xlsx 

 Isfiske Trøgstad JFF Hemnessjøen resultater 24.1.2015.pdf

- Annonse -
Majoren
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.