Sportsfiske og vannforvaltning
Ole-Håkon Heier
Publisert 08.02.2016 14:40
Oppdatert 23.06.2020 14:01
Områdene rundt Oslofjorden er et av landets mest varierte og spennende hva gjelder fiske i ferskvann. Selve Oslofjorden er ikke stedet for å fylle ei bakke med kilovis med fisk (unntatt makrell), men har et stort artsmangfold og varierte muligheter.
Sportsfiske og vannforvaltning
Tradisjonelt meitefiske i Fjella (foto: Ole-Håkon Heier).

Sportsfiske og vannforvaltning
Ungdomslederkurs i Glomma 2017 (foto: Ole-Håkon Heier)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Allsidige fiskemuligheter i fylket

Vi kan by på sjøørret-, makrell- og flyndrefiske i fjorden, laksefiske i tre elver, noen av landets største karpefisker i alt fra småelver til store elver som Glomma og vann som Vansjø, og til fiske etter sinte gjedder og velvoksne abbor i alle slags innlandsvann. Ikke minst er Fjella-områdene i indre Østfold et av de flotteste ørretområdene på Østlandet.


Fagsaker

Vi i NJFF Østfold følger med på alle saker som vedrører sportsfiskernes interesser i fylket. Vi avgir høringsuttalelser til kommuner og regional forvaltning i aktuelle saker, her kan du finne noen av disse:​

PFAS i Vansjø - brev fra Moss OJFF og NJFF Østfold 19-5-20.pdf
Notat fiskeriminister vedrørende torskefredning 4-2-19.pdf

Høringsinnspill til ny forskrift om fiske etter innlandsfisk og anadrome laksefisk, fra NJFF Østfold 11-12-17.pdf
Handlingsplan Tunevannet - innspill NJFF Østfold 20-3-17.pdf


Vi har også sammen med NJFF Akershus gjennomført en stor undersøkelse, Markafiske i 2015-2018, som gir råd om utsetting av ørret i skogsvann i de to fylkene:

Vannområdene

Vi sitter i utvalg i vannområdene Glomma Sør og Haldenvassdraget. I vannområdene Morsa og Øyeren er FNF Østfold til stede for oss, mens AJFF Halden er engasjert i vannområde Enningdalselva. Her arbeider vi med saker slik som kalking, forurensning, miljøgifter i fisk og tilgjengelighet til vann og vassdrag. Her er noen rapporter vi har bistått med/initiert i forbindelse med vannområdet:

Sandvannsbekken, vannkvalitet i Fjellabekk, NIBIORAPPORT-108-2018.pdf

Forvaltningsplan for Elingårdsbekken, Slevikbekken og Skjebergbekken Norconsult 2019.pdf


Kart og informasjon

I 2006 ga vi (sammen med Fylkesmannen) ut et hefte med sekstitre steder for sjøørret i Østfold. I 2011 ga vi (sammen med Fylkeskommunen og Fylkesmannen) ut et sportsfiskekart for Østfold. Vi arbeider for tiden med å lage et hefte som tar for seg sportsfiske langs Østfoldkysten.

63 steder for sjøørret i Østfold 2006.pdf

Fiskekart Østfold forside redusert str. 2011.jpg

Fiskekart Østfold bakside redusert str. 2011.jpg


Oslofjorden

Her kan du finne relevante lover og regler for sportsfiske langs Østfoldkysten:

https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske: Informasjon om Fiskeridirektoratets regler for fritidsfiske i Norge. Her ligger også link til kart med fredningsområder i sjøen i forbindelse med torskens gyteområder (omfatter ikke anadrom laksefisk!).

https://kart.naturbase.no/: Alle typer områdevern på ett kart, med verneforskrifter og faktaark. Miljødirektoratet.

https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2018-01-15-44: Forskriften som angir fredning ved utløpet av anadrome vassdrag i Østfold, inkludert kart.

Forskrift om fiske etter innlandsfisk i vassdrag med anadrome laksefisk (laks og sjøørret), samt fredningssoner ved utløpet av slike vassdrag, med unntak av Enningdalselva, Østfold: https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2018-01-15-44

Forskrift om fiske etter laks og ørret i Svinesund, Iddefjorden og Enningdalselva, Østfold​: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2013-09-11-1084

https://ostfoldfk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=80cb418930c74b92895923beef93352b​: På turkart.no kan du finne kart med kyststien avmerket, parkeringsplasser langs kysten, stier m.m. Etter hvert kommer også båtutsettingsplasser og åpne/sperrede veier til å bli avmerket her (NJFF Østfold-bidrag som er underveis).

Båtutsettingsplasser og HC-fiskeplasser i fersk- og saltvann finner du i NJFF-appen som kan lastes ned i både Google Play og App Store.


Fylkeslaget samarbeider med de andre fylkeslagene rundt Oslofjorden med spørsmål knyttet til sportsfiske og fritidsfiske. Vi arrangerte Oslofjordkonferanse i 2014, 2015 og 2017.

Høsten 2019 holdt Ole-Håkon Heier foredrag både på Arendalsdagene i august og på Flødevigen for forvaltning og forskere i september, her er foredraget fra sistnevnte:

Flødevigen foredrag NJFF 5-9-19 redusert.pdf
Sjøørretbekker og laksevassdrag

Mange av våre lokalforeninger er engasjert i restaurering av sjøørretbekker. Dette har resultert i at en rekke bekker de siste tiårene igjen har begynt å produsere fisk, som igjen har medført et meget godt sjøørretfiske langs Østfoldkysten. Flere av våre foreninger er også engasjert i laksefiske i Glomma, Ågårdselva, Tista og Enningdalselva. Fylkeslaget utfører elektrofiske etter avtale for foreninger. Her kan du finne noen rapporter:

Elfiske i Evjeåa, Gunnarsbybekken og Kureåa 13-9-19.pdf

Elfiske i Kureåa, Rygge, 3-9-2018.pdf


Fiskekonkurranser

Vi lager også terminlister for fiskekonkurranser i fylket innenfor isfiske, tradisjonelt meitefiske, sjøfiske og gjeddefiske.

Her er terminlista for fiskestevner i Østfold sesongen 2020:​​​​​

Terminlister fiske 2020 Østfold per 23-6-20.pdf


Her er resultater fra fiskekonkurranser 2015-2020:

FM isfiske Østfold skrukkelisjøen resultater 22-2-20.pdf

FM Tradisjonelt meite resultater 4-8-19.pdf

Tradisjonelt meite Trøgstad JFF åpent stevne og klubbmesterskap resultater mai 2019.pdf

Sjøørret på Grensen Resultater 12.-14.4.19.pdf

Isfiske Trøgstad JFF Hemnessjøen resultater 17-3-19.pdf

FM isfiske Kløsa RDJFF resultater 24-2-19.pdf

Isfiske AJFF Halden Femsjømesterskapet resultater 17-2-19.pdf

Isfiske Lyseren NC-5 3-2-19.pdf

Tradisjonelt meite FM resultatliste 3-6-18.pdf

Tradisjonelt meite Trøgstad JFF resultater 27-5-18.pdf

Sjøørret på grensen AJFF Halden resultater april 2018 (1).pdf

Isfiske Trøgstad JFF 24-3-18.pdf

Isfiske Trøgstad JFF 11-3-18.docx

Isfiske FM SFK Acerina Lundebyvannet 25-2-18.xlsx

Isfiske Trøgstad JFF Øyeren 18-2-18.docx

Isfiske Råde JFF Vansjøkongen 11-2-18.pdf

Isfiske Båstad grunneier JFF Øyeren 10-2-18.pdf

Isfiske NC nr.4 - SFK Acerina Lyseren 28-1-18.xlsx

Trad. meite RDJFF 3-9-17.docx

Nedre Glomma Gjeddefestival Resultater 25.-27.8.17.docx

Trad. meite RDJFF Kolbjørnsviksjøen 20-8-17.docx

Trad. meite RDJFF 2-dagers cup 5.-6.8.17.docx

Tradisjonelt meite RDJFF Resultater cup 3 og sammenlagt 17-6-17.docx

Trad. meite RDJFF cup 2 5-6-17.docx

Trad. meite FM RDJFF resultater 20-5-17.docx

Sjøørret AJFF Halden toppliste 1.-2.4.17.jpg

Isfiske FM Båstad GJFF resultater 26-2-17.docx

Isfiske RDJFF Glomsrudssjøen 18-2-17.docx

Isfiske Norgescup 2017 Endelig totalliste.xls

Isfiske NC nr.6 - Lyseren SFK Acerina 12-2-17.xlsx

Isfiske Trøgstad JFF Krageviken 5-2-17.docx

Isfiske Eidsberg JFF Lundebyvannet 29-1-17.xlsx

Nedre Glomma gjeddefestival 2016 - resultater individuelt.xlsx

Nedre Glomma gjeddefestival - resultater_junior.xlsx

Trad. meite RDJFF 6.-7.8.16.docx

Trad. meite RDJFF Sammenlagt Cup juni 2016.docx

Trad. meite RDJFF Cup runde 3 26-6-16.docx 

Trad. meite RDJFF 12-6-16.docx

FM trad. meite 5-6-16.docx

AJFF Halden sjøørretkonkurranse resultater 2-4-16.docx

2016-02-28-Hemnessjøen-FM-Østfold.xlsx

Isfiske Båstad grunneier JFF resultater 27-2-16.doc

Norgescup isfiske 2016 totalt.xls

Isfiske Trøgstad JFF 24-1-16.pdf

Isfiske Båstad GJFF 23-1-16.pdf

Fylkesmester sportsfiske 2015 endelige resultater.pdf

Resultater Mossecupen høst,fylkesmesterskap 2015.docx

Sjøfiske Resultat Mossecupen vår 2015.doc

Kråkerøy JFF-Hvaler JFF sjøfiske 19-4-15.docx 

Båstad GJFF Isfiske resultater 8-3-15.pdf

Isfiske RDJFF FM Østfold Resultater 21.02.2015 pdf.pdf 

Isfiske Båstad grunneier JFF resultater 7-2-15.xlsx

Isfiske SFK Acerina NC Hemnessjøen resultater 1-2-15.xlsx 

 Isfiske Trøgstad JFF Hemnessjøen resultater 24.1.2015.pdf

- Annonse -
Majoren
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.