Jaktkort
Publisert 07.02.2016 16:45
Oppdatert 22.05.2018 19:42

​​​

 


www.haojff.com

     SØKNAD OM TILDELING AV JAKTKORT                                                                                                                     

 FOR JAKTSESONGEN 2018/2019.

 

 

Tildeling av jaktkort fra H.O.J.F.F. skjer i henhold til retningslinjer vedtatt på styremøte 2.5.94.

Det gjøres oppmerksom på at tildelingen skjer ut fra søkerens arbeid i og for foreningen, og dette vil bli vektlagt i større grad når søknadene behandles. 

Søknad sendes fortrinnsvis på e-post til: tomrunekarlsen@gmail.com. Alternativt kan utfylt skjema sendes H.O.J.F.F., Postboks 186, 1752 Halden eller leveres en av jaktutvalgets medlemmer, senest 01.07.2018.

Tildeling av ordinære jaktkort (kombikort eller dagskort) vil foretas innen uke 28. Betaling gjøres til foreningens konto: 1030 05 11002 og merkes med navn og korttype.

Tildeling av jaktkort blir den 07.08.2018, kl. 18.00 på Eivindsætre

Bukkejakt i perioden 10.08 - 24.09.2018.

Bukkejakt i perioden 10.08. - 24.09.2018 går til fradrag i tildelte jaktdager gitt i det enkelte jaktkort.

 

Rådyrjakt på Eivindsætre

På Eivindsætre har vi en kvote på et rådyr. Dette er forbeholdt foreningens seniormedlemmer og evt. medlemmer med bevegelseshemning frem til elgjakten.

 

Stenging av terreng under elgjakt.

Alle jaktterrengene stenges under deler av elgjakten. Normalt stenges de f.o.m 01.oktober og åpner etter dialog med grunneier.

 

 

Krav om tilgang til godkjent ettersøksekvipasje ved rådyrjakt.

Jaktutvalget har for jaktperioden valgt å inngå avtale med Halden Ettersøksring.

Dette er en kollektiv avtale og gjelder i foreningens terreng i Halden Kommune.

 

                                                                       

Undertegnede søker herved om:

 

ÿ  Småvilt uten rådyr                                                                                      

 

ÿ  Kombikort                                                                    

 

ÿ  3 - dagerskort

 

ÿ  1 – dagerskort/gjestejeger

 

               

 

 

 

Jaktkortsøkeren disponerer:

 

ÿ  Fuglehund     ÿ  Harehund      ÿ  Rådyrhund    ÿ  Egen ettersøkshund  ÿ  Ingen hund

 

Jaktkortsøkeren vil hovedsakelig utøve følgende jaktform:

ÿ  Fuglejakt      ÿ  Harejakt       ÿ  Rådyrjakt    

 

                                                            

Jaktkortpriser 2018/2019:

 

*  Småvilt uten rådyr                                                                                        kr. 1700,-                                            

 

*  Kombikort uten antallsbegrensning innenfor tildelt kvote på rådyr    kr. 2200,-                                            

 

* 3 – dagers kort                                                                                               kr.   600,-  +  kr. 400,- pr. felt rådyr.

 

* 1 – dagers kort og gjestejeger                                                                      kr.   250,-  +  kr. 800,- pr. felt rådyr.

 

 

 

Søker under 18 år kan tildeles dagskort uten kostnad, men jakten må da foregå sammen med foresatt eller annen voksen person som er medlem og har gyldig jaktkort hos HAOJFF.

Søkere mellom 18 og 25 år kan også for jaktåret 2018/2019 få kjøpe kort til halv pris.

 

Innskriving skal gjøres i postkasse ved bommen til Eivindsætre alt. Tangen i Tistedal.

 

 

UNDERTEGNEDE FORPLIKTER SEG FØR JAKTSESONGEN STARTER Å GJØRE SEG KJENT MED DE LOVER OG REGLER SOM GJELDER VED UTØVELSEN AV JAKTEN I H.O.J.F.F. SITT TERRENG, OG OVERHOLDE DISSE UNDER JAKTUTØVELSEN.

 

                Navn:                    _________________________________________________

 

                Adresse:                _________________________________________________

 

                Telefon:                _________________________________________________

 

                E-post adresse    _________________________________________________

 

 

 

 

Dato_____/_____-2018   Underskrift:______________________________________​

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.