Fiske
Publisert 07.02.2016 16:47
Oppdatert 22.08.2019 23:41
Fiskeutvalget Hvaler JFF

​​​

I mange mannsaldre har fisket rundt Hvaler betydd mye for innbyggerne. Fisket var karakterisert som variert, og grunnet mangelfull redskap ble det, i hvert fall på tidlig 1800-tallet, fisket primært til eget bruk.

På 1820-tallet bestod fisket av torsk, flyndre, sild, makrell, hummer og østers. Redskapen bestod av krok, va, garn og teiner.

Men fisket utviklet seg fra dette årstallet, til også å bli et fiske rettet mot salgsmarkedet i Fredrikstad og Fredrikshald. Fisket ble også etter hvert drevet som binæring i tillegg til jordbruk. Litt av grunnen til at fisket på starten av 1800-tallet kun gikk til eget forbruk, var at våronna var samtidig som makrellfisket var på sitt beste.

Men utover på 1800-tallet økte andelen av fangstene for salg, og på 1870-tallet var fisket det mest betydningsfulle i hele fylket.Fisket fikk større betydning utover på 1800-tallet, og større del av befolkningen var derfor knyttet til fiske. Ved folketellingen i 1801 var 15,6% av den voksne mannlige befolkningen fiskere. I 1865 var det 14% fiskere, men det steg til 23% i år 1900.

Men betydelig flere utnyttet havets matressurser, og de fleste familier hadde båt.

Sjøøretbekken på Spjærøy

 

Dypedalsbekken på Spjærøy har blitt et mønsterbruk når det gjelder gytebekker for sjø-ørett.

Med støtte fra Fylkesmannens miljøavdeling, har foreningen i flere år jobbet for legge til rette for gyte- og oppvekstvilkår for sjøørret.

Hvert år i slutten av oktober, går sjø-øretten opp i gode gyteområder i bekken for å gyte. Vi er meget stolte over å bidra til med ”produksjon” av sjøørret på denne måten.

Vi har også startet arbeidet med kultivering, og registrering av flere sjøørett bekker på Hvaler.

Vi vil legge ut informasjon om dette arbeidet etter hvert. 

Se bilder i fra prosjektet her: http://picasaweb.google.com/Hvalerjff/Dypedalsbekken

Kontakt

Jon Helge Holte
Leder Fiskeutvalg

Dypedal,

1684  Vesterøy

post@hvalerjff.no​ 
69376685/93497007

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.