ENDELIG AVKLARING RUNDT STORVILTPRØVEN
Publisert 03.05.2020 21:48
Oppdatert 03.05.2020 21:48
ENDELIG AVKLARING RUNDT STORVILTPRØVEN

På grunn av koronarestriksjonene på skytebanene kan de som skjøt opp til storviltprøven i fjor, jakte storvilt i år uten å ta ny prøve.

​​​I dag har Miljødirektoratet ​avklart mye av usikkerheten rundt avlegging av årets skyeprøve for storviltjegere. ​
– Vi ser at flere av skytebanene trolig må har redusert aktivitet. Det gjør at det vil være utfordrende å gjennomføre de ordinære skyteprøvene innenfor de anbefalingene som er gitt, sier Knut Morten Vangen, leder for viltseksjonen i Miljødirektoratet, til NRK.​​

Det åpnes derfor for at prøve fra i fjor og​så vil gjelde i år. For jegere som avla skyteprøve forrige jaktår uten å delta på storviltjakt, vil skyteprøver for jaktåret 2020/2021 være gyldig når jeger dokumenterer med attestert vitnemål fra i fjor. De som har rapportert til SSB at de har jaktet storvilt, innen fristen 1. mai, vil få overført godkjent skyteprøve til sitt digitale jegeravgiftskort i løpet av mai.​ Jegeren er selv ansvarlige for å kontrollere at våpenet er riktig innskutt med den ammunisjonen som skal benyttes til jakt eller felling.

Informasjonen i det digitale jegeravgiftskortet inneholder ikke informasjon om hvilket våpen skyteprøven er avlagt med. Jegere som ønsker å benytte andre våpen enn de har avlagt skyteprøve med i 2019/2020 har derfor anledning til å benytte disse.  Den enkelte jeger er ansvarlig for at våpenet er korrekt innskutt.​

​– Dette er en pragmatisk løsning i år for å innfri de smittevernrestriksjonene som gjelder og samtidig kunne gjennomføre høstens jakt, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.​​

Nye jegere må fremdeles ta prøven

Jegere som ikke avla skyteprøve i fjor må avlegge prøve på ordinær måte for å kunne jakte til høsten. Det samme gjelder nye jegere som skal jakte for første gang.​ Den enkelte arrangør har ansvar for å gjennomføre aktiviteten på skytebanene i henhold til de smitteverntiltakene som gjelder til enhver tid. ​

Ros for en konstruktiv tilnærming

- Vi vil berømme Miljødirektoratet for en pragmatisk og løsningsorientert tilnærming til utfordringene med å avlegge storviltprøven i disse koronatider. Trening og oppskyting til prøven er viktige elementer i en human jaktutøvelse, og et godt innarbeidet konsept for storviltjegerne. Vi har tillit til at jegerne opptrer med den seriøsitet som situasjonen tilsier, og at høstens jakt vil foregå på en sikker og human måte også i år, sier Vidar Nilsen, jaktskytekonsulent i NJFF​​.

Forsiktig gjenåpning

-  Det er per dato meget begrenset aktivitet på skytebanene våre på grunn av koronasituasjonen. Foreningene som ønsker å åpne opp for en begrenset aktivitet må følge smittevernreglene. Det er heldigvis håp om en forsiktig oppmyking på dette framover, sier Nilsen.

- Et annet element er økonomien i foreningene knyttet til skytebaneaktivitetene som nå får seg en solid knekk, noe vi selvsagt ikke vil sitte passivt å se på. NJFF vil arbeide for å påvirke til gode kompensasjonsordninger som sikrer økonomien og god drift på landets skytebaner framover.  


 

​​

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.