FORHÅNDSPÅMELDING TIL SKYTEDAGENE
Publisert 19.05.2020 20:56
Oppdatert 19.05.2020 20:57
FORHÅNDSPÅMELDING TIL SKYTEDAGENE
Kun forhåndspåmelding via leirdue.net

​I disse koronatider er det forhåndspåmelding via leirdue.net til skytedagene på mandag og torsdag.

Per nå vil betaling skje separat per Vipps på nummer 12766, gjør dette samtidig som du melder deg på.

Påmeldingen åpner 1-2 dager før skyting.

Man kan melde seg på flere ganger.


Priser: (pr serie)
Banevakt: 30 kr
Banevakt m/ skudd: 80 kr
Junior m/ skudd: 50 kr
Senior: 50 kr
Senior m/ skudd: 100 kr

Retningslinjene som følges på banen:
https://www.njff.no/nyheter/Sider/Skytebaner-jegerproven-og-andre-aktiviteter-framover.aspx

Skytebaneaktivitet

Følgende retningslinjer gjelder:

1. Det kan avholdes arrangementer med inntil 50 personer. Det skal minimum holdes 1 meters avstand. Avstandskravet gjelder ved oppmøte, under skyting og etter skyting. På riflestandplass skal skyttere plasseres på annenhver skive.
Vilkår:
- det må være en ansvarlig arrangør (NJFF-forening) som har oversikt over hvem som er til stede. (navnelister, slik at evt. smittesporing er mulig)
- arrangementer uten ansvarlig arrangør er ikke tillatt
 
2. For aktiviteter og organiserte treninger gjelder maksimalt 20 personer samlet i gruppe. Det skal minimum holdes en meters avstand. Dette gjelder også utendørs. Det er mulig for flere grupper à 20 personer å oppholde seg på samme treningsareal samtidig. Det er da en forutsetning at treningsarealet er av en slik art at gruppene kan holdes adskilt under hele økten samtidig som man kan holde minst 1 meters avstand innen hver gruppe. Dette innebærer også at aktiviteten organiseres slik at gruppene kommer og går til ulike tider for å forhindre trengsel.  

3. Begrens bruk av felles utstyr. Deling av utstyr som innebærer svært tett kontakt med ansikt eller hender (eks. våpen) bør begrenses. Hvis deling er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten må man desinfisere utstyret mellom ulike personers bruk.​
Bruk hansker, evt. sørg for desinfisering mellom hver bruker dersom betjeningspaneler brukes av flere deltagere (knapper på monitorer ol.) Egne skytematter bør brukes ved liggende skyting. Husk også at dørhåndtak og andre felles berøringspunkter kan være smittepunkter og må vaskes regelmessig.

4. Garderober skal ikke brukes. Det samme vil i stor grad gjelde fellesområder/varmestuer osv. på en skytebane, hvor det ofte vil være vanskelig å overholde 1 meter avstand mellom de som er til stede.

5. Ingen servering. Kun medbrakt mat/drikke er OK.

6. Sikre god håndhygiene. Det bør være hånddesinfeksjon tilgjengelig. Overflatedesinfeksjon må være tilgjengelig for bruk på felles berøringspunkter.
 
7. Toaletter skal vaskes og desinfiseres jevnlig gjennom dagen når de er i bruk. Sørg for at tørkepapir og såpe/desinfeksjon er tilgjengelig.

8. Foreningen må gjøre en risikovurdering. Foreninger som tillater bruk av banen, må gjøre en vurdering av om det er mulig å slippe til skyttere samtidig som alle kjøreregler om antall personer og avstand/smittevern ivaretas. Enhver forening har full mulighet til å beslutte strengere restriksjoner enn de myndighetsfastsatte, på egen bane.
 
9. Følg reglene. Foreninger som ikke følger reglene vil ødelegge for skytesporten ved at det kommer nye innstramminger. Kommunene er bedt om å følge med på at reglene overholdes. Foreninger som disponerer baner som er eid/stengt av kommunen, må forholde seg til kommunale bestemmelser.​
​​
Personer som ikke kan delta:
  • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand. 
  • Personer som ikke retter seg etter koronavettreglene. 
  • Skyttere som ikke er selvhjulpne. Det vil si at skyttere som trenger hjelp fra andre til å gjennomføre skytingen ikke kan delta. ​

Du finner utdypende informasjon her: ​Koronarestriksjoner på skytebaner fra 7.mai -oppdatert 12.mai.pdf

​​

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.