Invitasjon til sjøørretkurs
Publisert 13.05.2019 14:01
Oppdatert 19.05.2019 20:19
Invitasjon til sjøørretkurs
NJFF Rogaland og Haugaland vannområde inviterer interesserte i Karmøy Jeger- Fisker- og Naturvernforening og Tysvær Jeger- og Fiskerforening til sjøørretkurs på klubbhuset til Karmøy JFNF ved Stiklene på Burmavegen.

​​​​Arrangementet er spesielt rettet mot de av dere som ønsker å bidra i grovkartleggingen av potensielle sjøørretbekker i Karmøy og Tysvær kommuner. Det vil være mulig for andre interesserte å delta på kurset, men et tilsvarende kurs vil bli arrangert for Haugesund og Omegn Jeger- og fiskerforening og Vindafjord Jakt- og Fiskelag ved en senere anledning.

Tidspunkt: Tirsdag 21. mai kl. 18.00-21.00.

Sted: Klubbhuset ved Stiklene på Burmavegen. Der hvor leirduebanen ligger. Det står skilt på Burmavegen ved demningen til Stiklene.

Agenda:

DEL 1.

- Statusoppdatering på sjøørretprosjektet på Ytre Haugaland (omfatter Karmøy, Haugesund og Bokn kommuner), hvor konsulenter skal gjøre en detaljkartlegging av utvalgte bekker og elver samt foreslå konkrete tiltak.

- Fremvisning av utarbeidet skjema som skal benyttes i grovkartleggingen av sjøørretbekker. Vi vil gjennomgå hvordan skjemaet skal brukes, og hvordan man gjennom ulike portaler og kart kan innhente kunnskap og informasjon om vassdrag. 

DEL 2.

- Vi forflytter oss ned til Blikshavnbekken for en praktisk demonstrasjon og gjennomgang av skjemaet i felt.

Håper vi sees!

 

Vennlig hilsen

NJFF Rogaland v/ Knut Ståle Eriksen

Haugaland vannområde v/ Sven-Kato Ege

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.