Kurs Ettersøk videregående på Jæren 8. des 2019
TG
Publisert 24.10.2019 13:14
Oppdatert 25.11.2019 11:39
Kurs Ettersøk videregående på Jæren 8. des 2019
Dette er et kurs for jaktledere, hundeeiere og de som er ansvarlig for gjennomføringen av offentlige ettersøk.
NJFF- Rogaland arrangerer kurset som gir: Kompetanse til å lede og gjennomføre offentlige ettersøk - Kompetanse til gjennomføring av ettersøk på eget jaktlag eller på vegne av andre - Spisskompetanse på skuddplassundersøkelser - Kompetanse på sikkerhet og human avlivning i ettersøk situasjoner.

​​​Godt trente ettersøksekvipasjer med høy kompetanse er viktig for at ettersøk blir vellykket. Kunnskap og kompetanse hentes gjennom kurs og samhandling med andre. Målet med kurset «Ettersøk videregående» er å utdanne godt kvalifiserte førere av ettersøkshunder, og kurset er obligatorisk for alle som påtar seg ettersøksoppdrag på vegne av offentlig myndighet.

Opptakskravet for kurset «Ettersøk videregående» er at vedkommende er registrert i Jegerregisteret, og har ført egen hund til godkjent ettersøkshund, og er, eller har vært, registrert i Ettersøkshundregisteret. Ta med bevis for disse kravene, og fremvis ved frammøte.

HVORDAN SKAL KURSET GJENNOMFØRES I PRAKSIS:

Kurset består av to deler, en teoretisk del 1 som gjennomføres som e-læring av den enkelte deltaker, og avsluttes med en elektronisk prøve.

Den andre delen er et dagskurs som foregår mye ute, med fokus på praktisk skuddplassundersøkelse samt trafikk og sikkerhet. Totalt er kurset beregnet til 16 timer. Opplegg og innhold skal følge studieplan som er godkjent av Miljødirektoratet. (se vedlegg)

Når del 1 gjennomføres elektronisk må denne være bestått før deltagelse på dette kurset. Bevis for bestått må fremvises ved fremmøte.

Informasjon og tilgang til/pålogging Ettersøk videregående kurs del 1 finner du her:

https://www.trainingportal.no/mintra/p/miljodirektoratet 

Trykk på " registrer ny bruker " dersom du ikke har vært inne på denne portalen tidligere.

Det er lagt opp til praktisk arbeid på skuddplass/skadeplass og skyting. Ta med eget våpen, hørselvern og ammunisjon 30 skudd.

Kurset er lagt opp etter godkjent studieplan. Studieforbundet: https://www.naturogmiljo.no/studieplaner/1800) som vil være innenfor kravet etter siste revisjon av Forskrift for jakt, felling og fangst.

Kurslitteratur er heftet "Ettersøk for viderekommende 2016". Deles ut på kurset.

Maks 15 deltakere på kurset - NJFF medlemmer prioriteres. Minimum 5 deltakere for å arrangere kurset. Først til mølla.

Deltakerne må selv ordne evt. overnatting. NJFF Rogaland har avtale med Bryne Kro og hotell.


Kursleder er Fylkesinstruktør Ettersøk Rogaland:

Ida Sollie - mobil 40486985. Mail: idasollie@gmail.com som svarer på spørsmål om kurset.

Kurssted: Jæren Jakt og fiskelags klubbhus og skytebaneanlegg på Høylandsfjellet/Lye.

Link: https://www.njff.no/fylkeslag/rogaland/lokallag/jaeren/sider/kart-skytebaner.aspx?menuid=8

Kursdato: Søndag 8. desember 2019. Klokken 09.00 – 17.00

Pris: Medlemmer NJFF kr 1800. / Ikke-medlemmer kr 2400.

Lunsj, kaffe, etc, er inkludert i deltakeravgiften.

Påmeldingsfrist: 26. november 2019 

VIKTIG: Påmeldingen må inneholde følgende info om deltakerne:

Deltakernavn:

Adresse:

Postnummer:

Poststed:

Fødselsår:

Mobil:

E-postadresse:

Lokalforening NJFF:

Medlemsnummer NJFF:

Fakturaadresse:

IKKE medlemmer NJFF må opplyse ved påmelding om de er PRIVAT, eller påmeldes via kommune, etat, eller annet:

Påmelding sendes på mail til: ROGALAND@NJFF.NO


- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.