Min forening i din forening. Påmelding fullt foreløpig.
Publisert 29.08.2019 14:27
Oppdatert 19.11.2019 11:44
Min forening i din forening. Påmelding fullt foreløpig.
Fra regionsmøte i januar 19 på Skurve
NJFF-Rogaland tilbyr nå foreningene våre i Rogaland bistand til å tenke på framtida og hvordan foreningen kan oppnå positiv utvikling i årene framover. Dette ved gjennomføring av "Min forening" som NJFF sentralt nå har etablert.

​​​​NY INFORMASJON: 19/11-2019: Etter å ha fått litt erfaring med gjennomføring av «min forening» kurs NÅ I HØST så må vi sette strek ALLEREDE nå med de gjenstående 6 foreningene for kommende vinter/vår. Med forberedelser, gjennomføring av kurs over 2 dager, sortering av innspill og rapportering, og det kommende etterarbeidet fremover de neste månedene (som Forbundet er veldig opptatt av), så ser vi at dette tar mye tid. VI KOMMER SELVSAGT TILBAKE TIL NÅR VI EVENTUELT KAN FORTSETTE MED FLERE KURS. 👍 

MER OM KURSET: Dette er et opplegg med målsetting om videreutvikling av foreninger som ønsker å være med på en satsing. Fylkeslaget starter nå opp i Rogaland, og håper virkelig at foreningene ser seg tjent med å delta. Det må bare settes av litt tid til gjennomføringen. Ideene bak satsingen er hentet fra idretten og næringslivet, som har lignende konsepter.

Fylkeslaget bidrar med å stille en person fra fylkeslaget kostnadsfritt til rådighet for bistand i gjennomføringen. Fylkeslagets organisasjonsinstruktør, Kjell Ove Våg, er den som vil ta seg av dette prosjektet i Rogaland, og han vil være tilstede under gjennomføringen i den enkelte forening.

Opplegget går i korthet ut på at foreningens viktigste tillitsvalgte personer, det vil si medlemmene i foreningens styre, utvalg og eventuelt andre viktige tillitsvalgte eller instruktører, møtes en gang eller to for å diskutere foreningen og dens framtid. Det er naturlig å gjøre dette over to kvelder eller en lang dag (f.eks. en lørdag). I løpet av disse 8 timene (samlet) skal de tillitsvalgte personene gjennomgå foreningen og dens virksomhet, og prøve å trekke konklusjoner om hva de vil med foreningens videre drift. Hva ønsker en at foreningen skal være og drive med? Hvilken nytte skal medlemmene ha av foreningen i årene fremover?

Fylkeslaget ber nå om at dere vurderer dette tilbudet og gir oss en tilbakemelding. Da gjerne med forslag til tidsperiode som gjennomføringen best kan skje i. Deretter diskuterer vi med dere hvordan dette skal tas videre. Det eneste dere trenger å bidra med, er å sette av tid til å stille opp og å skaffe et godt egnet møtelokale med projektor, kaffe, kaffemat og frukt.

Vi ser for oss at dette kan gjennomføres over 3 alternative tidsperioder.

  1. Over 2 midtuke-kvelder fra 17:00 til 21:00
  2. Over en hel lørdag fra 09:00 til 17:00
  3. Over en kort helg, fredag 17:00 til 20:00 + lørdag 09:00 14:00 (klokkeslett kan tilpasses)

Ved et ønske fra foreningene om alt. 1 eller 2, så vil de fremmøtte deltakerne vederlagsfritt få hver sin Optimus Electra cook system  med kjeler, brenner, vindskjerm til veil 1399,-. Optimus Elektra FE kort beskrivelse.pdf 

Ønsker foreningen å gjennomføre etter alt. 3, så spanderer fylkeslaget overnatting, middag og lunsj på et egnet og nøkternt sted/hotell i foreningens nærområde. 

Dette er et opplegg som tilbys foreningene enkeltvis, og vi krever minimum 6-7 deltakere, ideelt 10-12 og MAKS 15 personer fra hver forening som deltar under hele seansen. 


Vi ser for oss i første omgang å tilby dere dette tilbudet i perioden fra 1. oktober 2019 og frem til påske rundt 1. april 2020.

Vi håper dere blir med på opplegget med Min forening, og ber om at alle foreningene i tida framover gir oss i fylkeslaget en tilbakemelding på dette. Enten de sier ja eller nei.

Jegerne og fiskerne trenger en velfungerende organisasjon for å ivareta sine interesser! Da er det viktig at foreningene utvikler seg i takt med tida og samfunnet rundt oss.

Derfor:

Bli med på gjennomføringen av Min Forening, vi hører gjerne fra dere snarest om forslag til tid og sted til rogaland@njff.no

Med hilsen

Tore Gilje

NJFF Rogaland

Tlf: 90928726

Mail: rogaland@njff.no​


- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.