Nytt kurs i kartlegging av sjøaurebekkar 21. sept i Suldal
Publisert 03.09.2019 10:49
Oppdatert 26.02.2020 18:15
Nytt kurs i kartlegging av sjøaurebekkar 21. sept i Suldal
Før man starter opp tiltak, må bekkene kartlegges.
I samband med prosjekt sjøaure i Rogaland har det vore fleire kurs den siste tida, blant anna på Karmøy, Sauda og i Stavanger. Denne gong inviterer Suldal jakt og fiskelag saman med Ryfylke vassområde til eit dagskurs med fokus på kartlegging av sjøaurebekkar. Marius Kambestad frå Rådgivande Biologar vil vere hovudinstruktør/foredragshaldar.

​​​​​​Målgruppe: Alle som ønsker å bidra i den pågåande kartlegginga av sjøaurebekkane i Rogaland, eller som berre vil lære meir om sjøauren og tiltak for å ta vare på den.

Stad: Sand/Jelsa
Når: Laurdag 21. september frå kl 10.00 til om lag 17.00
Pris: Gratis

Påmeldingsfrist: 12. september til vasskoordinator i Ryfylke: jarle.lunde@suldal.kommune.no
For at kurset skal bli arrangert må me ha minst 15 deltakarar.
Bakgrunn:
I prosjekt kartlegging av sjøaurebekkar i Rogaland er det eit mål å få kartlagt alle potensielle sjøaurebekkar og mulige forbetrande tiltak. I 2019 er hovudfokus i Ryfylke og på Haugalandet. Som del av prosjektet skal Rådgivande Biologar i haust undersøke ei rekkje bekkar. I tillegg er det eit mål at NJFF og andre frivillige skal kartleggje alle dei resterande. Det langsiktige målet er at den negative utviklinga for sjøauren ikkje berre skal stoppast, den skal snus. Sjøaurebekkar skal vinnast tilbake. Til det treng ein oversikt over status og forslag til tiltak.
Under kurset vil ei lære meir om dette. Det vil først bli ein teoridel og deretter synfaring med kartlegging i fleire bekkar. Nærare program blir sendt påmelde.

Med vennleg helsing

Jarle Lunde

vasskoordinator i Ryfylke 

Tlf: 52792435 / 40418967

E-post: jarle.lunde@suldal.kommune.no

http://vannportalen.no/ryfylke

 


- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.