Hekta - Fiske og friluftsliv i skolen.
TG
Publisert 08.02.2016 15:04
Oppdatert 19.03.2021 10:21
Ansatt medarbeider i Hektaprosjektet i Rogaland:
​​​​​Friluftsveileder​Fredrik Fugelli​Stavanger​93016524 ​fredrik.fugelli@njff.no​  

​Vår erfarne pedagog oppsøker skoler i Rogaland og lærer elever på mellomtrinnet om blant annet sportsfiske, artskunnskunnskap og sporløs ferdsel. Elevene lærer respekt for naturen og hvordan man benytter sitt nærmiljø til positiv livsutfoldelse, spenning og fysisk aktivitet. 
Årsrapport friluftsveileder 2019

Årsrapport2020_friluftsveileder_02.pdf

"Hekta - Inkludering og ​integrering". Et undervisnings og aktivitetsopplegg spesielt tilrettelagt for flyktninger og innvandrere.

"Hekta - Samarbeid og synlighet". Fokuserer på økt samhandling og aktivitet med andre frivillige organisasjoner.

"Hekta - Fiske for alle". Har som mål å sikre lettvint tilgang på fiskeplasser og fiskeutstyr for innbyggerne i Stavangers bydeler.

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.