Ny dato for gjennomføring av årsmøtet er satt til 5. mai kl 18.00. Årsmøtet 15. mars er utsatt.
Publisert 10.03.2020 15:22
Oppdatert 30.04.2020 11:35
Ny dato for gjennomføring av årsmøtet er satt til 5. mai kl 18.00. Årsmøtet 15. mars er utsatt.
Ny dato for gjennomføring av Årsmøtet blir 5. mai. Årsmøtet blir gjennomført som videomøte på Teams. Alle foreningene er innkalt via mail. På bakgrunn av Coronapandemien: NJFF Rogaland utsetter Årsmøtet 15. mars til ny dato: 5. mai 2020

​​​Årsmøteplanlegging:

Styrets vedtak: På grunn av de helsemessige og fagmessige rådene fra Stavanger kommune og Folkehelseinstituttet i forbindelse med Coronaviruset blir årsmøtearrangementet i NJFF-Rogaland utsatt inntil videre.

Utviklingen i forhold til smittespredning og risiko i Rogaland følges nøye, og styret vil komme med ny dato for gjennomføring av selve årsmøtet ved første mulige anledning. Når det gjelder resten av arrangementet, dvs tillitsvalgtsamlingen med foredrag/gruppearbeider, og årsfest, så er disse aktivitetene i utgangspunktet dessverre avlyst.

Det eksisterende styret/Utvalgsledere/utvalgsmedlemmer i fylket står i sine posisjoner frem til årsmøte med valg blir gjennomført ved første mulige anledning. Ny dato er satt til 5. mai 2020.

Fylket oppfordrer alle lokalforeninger til å følge nøye med på de nasjonale anbefalingene og følge de generelle råd som gis. Husk på at den informasjon man sitter på i dag kan være endret i morgen. Ellers gir ikke Fylkeslagets styre ytterligere anbefalinger eller pålegg i forhold til hvordan lokalforeningene forholder seg med sine kommende aktiviteter.

Følg ellers med på den generelle informasjonen som blir lagt ut her på fylkets hjemmeside, og fylkets facebooksider.

Her kan man finne oppdatert kvalitetssjekket informasjon om anbefalte tiltak for smittebegrensing av koronaviruset:

Forebygging

Alle har et samfunnsansvar for å sikre god hygiene, og omtanke, for å unngå å bli smittet, eller smitte andre. Vi regner med at alle har fått med seg at det er Folkehelseinstituttet https://www.fhi.no/ , i samarbeid med kommunehelsetjenesten https://www.stavanger.kommune.no/helse-og-omsorg/informasjon-om-koronavirus/ , som gir praktiske råd til oss som arbeidsgiver, arbeidstakere og innbyggere. Min anbefaling er at vi oppdaterer oss daglig på disse adressene, og følger anbefalingene til punkt og prikke. Det er viktig at alle bidrar i denne nasjonale dugnaden for å hindre spredning av et virus vi ikke har oversikt over konsekvensen av.

Videre noen avklaringer, som det kan være nyttig for dere å kjenne til:

https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/informasjon-om-koronaviruset/sporsmal-og-svar/

Råd ved arrangementer, enten de er store eller små:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/


- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.