Husk å kjøpe riktig fiskekort
Publisert 03.07.2019 18:57
Oppdatert 03.07.2019 19:24
Husk å kjøpe riktig fiskekort
Klikk på pilen under døgnkort medlemmer på elveguiden.no, så får du opp både døgnkort for medlemmer og ikke-medlemmer.
HOJFFs kortsalg i Sørelva baserer seg i stor grad på tillit. Vi kontrollerer likevel med jevne mellom rom. Dessverre må vi i disse dager bruke tid på en del personer som har kjøpt sesongkort uten å ha betalt medlemskontigent til HOJFF.

​​​Sesongkort er forbeholdt medlemmer eller sidemedlemmer i HOJFF. Du må ha betalt medlemskontigent til foreningen, og det er ikke nok å være medlem i en annen NJFF-forening. At sesongkortet kun er for medlemmer/sidemedlemmer står også veldig tydelig når man velger kort (laksefiske pakke) hos elveguiden.no, der alle HOJFFs kort nå selges.

Det som ikke alltid er fullt så tydelig, er at det er to valg når man kjøper døgnkort. Døgnkortet til 200 kroner døgnet er for alle som er medlemmer i en NJFF-forening. Kortet til 400 kroner er for ikke-medlemmer. Også her er det fiskere som har kjøpt kort de ikke oppfyller kravene til å kjøpe.

Basert på tillit, men blir kontrollert

Her har vi foreløpig latt tvilen komme fiskerne til gode. Det har vist seg at begge kortvalgene ikke alltid kommer opp. Men de aller fleste har likevel klart å klikke på pilen under enkeltkort, fått opp begge valgene og betalt 400 kroner når de er ikke-medlemmer. Vi jobber med å få på plass bedre info og løsning for dette på Elveguiden.

Kortsalget er basert på tillit til fiskerne, og vi håper at vi kan fortsette med det. Vi ser samtidig at det er nødvending å kontrollere med jevne mellomrom. Fiskere som ikke frivillig retter opp i feil, vil kunne bli utestengt for sesongen, og kortet eller kortene vil ikke bli refundert.

Null-fangst skal også rapporteres

Fiskere som ikke leverer pålagt fangstrapport – også nullfangst – innen 48 timer på døgnkort, vil automatisk bli utstengt av systemet for nye kortkjøp, og vi anbefaler å rapportere fortløpende. For sesongkort er siste frist for rapportering 48 timer etter sesongslutt, altså 17. august. Husk å legge inn Sørelva og hvilken sone du har tatt fangsten. Sonekart og fiskeregler finner du nederst i saken.

HOJFF har alltid hatt som mål at våre strekker i Sørelva skal være åpne for alle som har lyst til å fiske laks. Vi kaller det for folkefiske. Prisen på fiskekortene dekker ikke mer enn det vi betaler i leie til grunneierne, og utgifter vi har i forbindelse med det store dugnadsarbeidet som HOJFFs medlemmer legger ned med ryddig og tilrettelegging før sesongen starter.

Vi ønsker velkommen til Sørelva og skitt fiske resten av sesongen!​

Fiskeregler for Etnevassdraget 2019.pdf

Sonekart Sørelva 2019.pdf- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.