Innkalling til årsmøte 2019
Publisert 31.10.2019 20:29
Oppdatert 20.11.2019 00:01
Innkalling til årsmøte 2019
Det kalles med dette inn til årsmøte i Haugesund og Omegn JFF onsdag 27. november kl. 19.00 på Kalland. Årsmøtet avholdes i skytterlagets lokaler i Halseidvegen 100, og årsmøtepapirene finner du nå nederst i saken.

​​Saker som medlemmer vil fremme, må være styret i hende seinest 12. november. Evt. saker sendes til post@hojff.no og skal inneholde forslag til vedtak og begrunnelse. 

​​Årsmøtepapirene legges ved denne saken seinest en uke før årsmøtet. Vedlagt er protokoller fra fjorårets årsmøte og ekstraordinært årsmøte 19. juni 2019, samt HOJFFs vedtekter.

Foreløpig saksliste i henhold til vedtektene:

1. Konstituering av møtet:  

- Godkjenning av innkalling 

- Godkjenning av dagsorden 

- Godkjenning av forretningsordning 

- Valg av ordstyrer 

- Valg av referent 

- Valg av tellekorps 

- Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen

2. Årsmelding fra styret og utvalg fra siste forretningsår.

3. a) Revidert regnskap fra siste forretningsår.    

b) Revidert regnskap for investeringsfondet.

4. Innkomne forslag med styrets forslag til vedtak. Ingen saker meldt inn.​

5. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden. Endring av § 6 i foreningens vedtekter.

6. Foreningens kontingentandel.

7. Valg av styre i henhold til § 8. 8. Valg av medlemmer til utvalg etter behov.

9. Valg av valgkomité på 3 medlemmer

10. Valg av 2 revisorer.

11. Eventuelt utnevning av æresmedlemmer.

12. Ta avgjørelse i saker utenom dagsordenen som årsmøtet har vedtatt å ta opp til behandling.

Vel møtt!

Årsmøtepapirer 2019.docx

Signert protokoll årsmøtet 2018.pdf

Protokoll ekstraordinært årsmøte signert.pdf

VEDTEKTER oppdater 29.03.2017.pdf


- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.