Innkalling til årsmøte 2020
Publisert 31.10.2019 20:29
Oppdatert 23.11.2020 19:44
Innkalling til årsmøte 2020
Det kalles med dette inn til årsmøte i Haugesund og Omegn JFF torsdag 26. november kl. 19.00 på TEAMS. Årsmøtet avholdes på teams, pga smittevernhensyn. De som ønsker å delta på årsmøte må melde seg på ved å sende en mail til post@hojff.no. Link til møte sendes ut etter den 12.november. Årsmøtepapirene finner du nå nederst i saken.

​​​​​​Saker som medlemmer vil fremme, må være styret i hende seinest 12. november. Evt. saker sendes til post@hojff.no og skal inneholde forslag til vedtak og begrunnelse. 

​​Årsmøtepapirene legges ved denne saken seinest en uke før årsmøtet. Vedlagt er protokoller fra fjorårets årsmøte, samt HOJFFs vedtekter.

Foreløpig saksliste i henhold til vedtektene:

1. Konstituering av møtet:  

- Godkjenning av innkalling 

- Godkjenning av dagsorden 

- Godkjenning av forretningsordning 

- Valg av ordstyrer 

- Valg av referent 

- Valg av tellekorps 

- Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen

2. Årsmelding fra styret og utvalg fra siste forretningsår.

3. a) Revidert regnskap fra siste forretningsår.    

4. Innkomne forslag med styrets forslag til vedtak. Ingen saker meldt inn.​

5. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden.

6. Foreningens kontingentandel.

7. Valg av styre i henhold til § 8. 8. Valg av medlemmer til utvalg etter behov.

9. Valg av valgkomité på 3 medlemmer

10. Valg av 2 revisorer.

11. Eventuelt utnevning av æresmedlemmer.

12. Ta avgjørelse i saker utenom dagsordenen som årsmøtet har vedtatt å ta opp til behandling.

Vel møtt!​

​​HOJFF - Årsmelding 2020.docx

Revidert regnskap Hojff, årsmøte 2020.pdf

årsrapport 19-20, hundeutvalget.docx

Årsberetning fiskeutvalget 2020.docx

Årsrapport fra Leirdueutvalget 2020.docx

Årsrapport jaktutvalget 2020.docx

Årsberetning Barn- og ungdomsutvalget 2020.docx

Foreløpig valgkomite innstilling 23.11.20.docx

Signert årsmøte protokoll HOJFF 2019.pdf

VEDTEKTER oppdater 27.11.2019 pdf.pdf


- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.