Velkommen til laksefiske i Sørelva!
Publisert 01.06.2021 21:31
Oppdatert 15.06.2021 19:03
Velkommen til laksefiske i Sørelva!
Foto: Trond Veseth
15. juni er det igjen klart for laksefiske i Sørelva. HOJFFs fiskerettigheter er delt i to vald, og det blir begrenset salg av døgnkort. Alt kortsalg og rapportering skjer på Elveguiden.no.

​​​Fiskereglene for Etneelva og Sørelva finner du nederst i saken. 

Sjøørreten er fredet, og all villaks over 90 cm skal settes ut igjen hele sesongen.

SISTE: Punktet om fangstkvote per fiskedøgn er noe uklar for Sørelva. Det skyldes at da fiskereglene ble skrevet, hadde HOJFF ett vald, ikke to som det ble like før sesongstart. Følgende presisering er avklart med elveeigarlaget:

Døgnkvoten er 1 laks per fisker per vald. 

Har du kort som gjelder for to vald, sesongkort eller har kjøpt døgnkort for både vald 1 og 2, kan du altså ta en fisk per vald i løpet av fiskedøgnet. Det varer fra kl. 18.00 til 17.00 neste dag.

Totalt fangskvote er 5 laks i sesongen. Dette gjelder for fiske i HELE Sørelva, ikke bare på HOJFFs to vald.​

Innskjerpinger i fiskeregel 10

Fangstrapporteringen i vassdraget var ikke god nok i fjor. Derfor det ytterligere skjerpet i årets regler. Før man starter fisket skal det rapporters null-fangst på Elveguiden.no. Gjøres ikke dette, regnes det som brudd på fiskereglene.

All fangst, også fisk som settes ut igjen, skal rapporteres på Elveguiden.no innen neste dag. Dette gjelder også oppdrettslaks, regnbueørret og pukkellaks. Gjøres ikke dette, kan du bli utestengt.

Det skal tas skjellprøver av all avlivet fangst, og skjellprøvekonvolutter skal være fullstendig utfylt.

To vald

All rapportering og HOJFFs kortsalg skjer på Elveguiden.no. Er du ikke registrert der, er det lurt å gjøre det før sesongen starter. Elveguiden har også en app som anbefales å legge inn på mobilen i tillegg.

HOJFFs fiskerettigheter er delt i to vald – vald 1 og vald 2 – med valdskille øverst i Badehølen, sone 121. 

Det er ikke sammenhengende fiske mellom alle sonene i valdene, så det er lurt å ha kartet tilgjengelig for å være sikker på å fiske på sonene HOJFF leier. Øvre og nedre del er merket. Valdkart finner du nederst i saken, og det er oppslått kart i elva.

Kortsalg og priser

Fiskekortene finne du enten ved å søke på Sørelva eller gå inn på Etneelvo og klikke på finn vald og kjøp fiskekort. Eller du kan klikke her.​

Fisketiden er som i resten av Etnevassdraget fra kl. 18.00 til 17.00, med en times hvile av elva før neste døgn starter. 15. juni starter døgnet kl. 00.00, og 15. august avsluttes sesongen kl. 24.00.

Sesongkort koster 1.800 kroner for medlemmer i HOJFF og 2.500 for ikke-medlemmer.

I år er dugnadskort lagt inn som prisalternativ under sesongkort. Dugnadskort gjelder kun for personer som har deltatt på HOJFFs dugnader. De som har deltatt på dugnad vil få beskjed om hvilket alternativ de skal velge. Frist for å kjøpe dugnadskort er 20. juni. Etter dette vil dette prisalternativet bli stengt.

Døgnkort er som de siste årene 200 kroner for NJFF-medlemmer og 400 kroner for ikke-medlemmer. Det er to valg på prisklasse under døgnkort. Det er satt en begrensning på 5 kort per vald per døgn. Så her er det først til mølla som gjelder.

Fangstkvote

Når du kjøper døgnkort velger du dato, legger inn antall og klikker neste. Da kommer du til info om priser der du haker av for medlem eller ikke-medlem før du går videre. Du kan booke kort for hele sesongen og betale under ett i handlekurven. Elveguiden tar et lite påslag per kort, og det blir automatisk lagt på kortprisen.

Fangstkvoten er 5 laks totalt for hele sesongen. Døgnkvoten for hver fisker er 1 laks per fiskedøgn per vald. Fangst- og døgnkvoten gjelder for hele Sørelva i henhold til fiskereglene, som alle fiskere plikter å sette seg inn i før fisket starter.

Skitt fiske!

Fiskereglar Etneelva 2021.pdf

Sørelva 2021 kart over HOJFFs vald og soner.pdf


- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.