Åsen
Publisert 07.02.2016 19:25
Oppdatert 10.05.2020 22:22
I år 2020 blir det ikke trekning av jaktkort på Åsen. Salgsstart av jaktkort på Inatur er 28. juni 2020. Nytt for 2020 angående kjøp av jaktkort: For å gjøre kjøp av jaktkort mest mulig rettferdig, blir det fra i år en begrensning på antall jaktperioder en enkeltperson kan kjøpe om gangen. En person kan ikke ha mer enn to perioder med jakt utestående/ikke jaktet. En periode er alt fra 1-7 dager sammenhengende i samme terreng. Det vil si at dersom en person for eksempel har et dagskort i Åsen og seks sammenhengende dagskort på Ualand, kan denne personen ikke kjøpe flere jaktkort før en av disse periodene er ferdig jaktet. Ta gjerne kontakt på med Rune Fuglestad på tlf 481 59 876 om noe er uklart angående nye regler.

​​​​​​​​​​​Å​​sen / Eikeland (i Time kommune)

Hare og rådyr.
Adkomst:
Terrenget ligger på veien fra Bryne til Ålgård og avkjørselen til Åsen er ca. 2 km fra avkjørselen til Lyefjell (retning Ålgård).
Bruk av hund:
Hund tillat. Det er krav om at hunden er sauren. 
Spesielle forhold:
Det kan kun være ett jaktlag (max 3 jegere) samtidig.
Rapportering:
 All jakt skal rappoteres på Inatur og til jakt@jjfl.no​ umiddelbart etter avsluttet jakt, også ved 0 fangst.​
 
Kortsalg:
Dagskort selges på Inatur kun til medlemmer.
Jaktkontakt:
Rune Fuglestad tlf: 481 59 876
E-post: jakt@jjfl.no 
Kortpris:
Dagskort kr. 250,- per dag + kr. 150,- per ekstra jeger.
Kun for medlemmer i JJFL.
Kart
 
Ingen fellingsavgift på rådyr i jaktåret 2020.
Jaktområdets beskrivelse:
Terrenget er et glimrende rådyr- og hareterreng. 
 
Det er variert terreng, skog, myr og fjell.
NB! Parkering skal være på anvist plass. Det er ikke lov til å parkere i og rundt gårdstunene til bøndene.
 
Det kan felles 2 rådyr her. ​
- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.