Om oss
Publisert 18.02.2016 19:36
Oppdatert 10.01.2017 11:19
Om oss
Stiftet 26.okt. 1960
Om oss
Klubbhuset på Høylandsfjellet Ferdigstilt 1995

​​​​​​​​​​​

Organisasjon

Formål :

Jæren Jakt- og Fiskelag, er en ideell organisasjon.
Foreningens formål er å samle jakt-, fiske-, og friluftsinteresserte for i fellesskap bedre å kunne tilrettelegge forholdene for ansvarsbevisst jakt, fiske og friluftsliv for allmennheten.

Og tilstrebe at dette utøves på en miljømessig forsvarlig måte.

Styre og Utvalg :

Hovedstyre

Beskrivelse/Oppgaver:
JJFL ledes av et styre bestående av leder, nestleder, sekretær, kasserer, kvinnekontakt og utvalgsledere fra årsmøte oppnevnte utvalg. Styret skal verne om foreningens interesser, forvalte og skaffe midler til investeringer og drift, samt håndheve vedtektene. Styret skal sørge for at arbeidet i utvalgene fungerer.

Saker som ønskes behandlet i styret må oversendes skriftlig til vår sekretær. Jæren Jakt- og Fiskelag, Boks 342, 4349 Bryne (Mrk Sekretær).

_____________________________

Aktivitets/ungdomsutvalg

Utvalget arbeider for å aktivisere og engasjere ungdommer i JJFL. Som ungdom regnes personer til og med 25 år (ut året en fyller 25). Vi prøver å lage en aktivitetsplan hvert år som inneholder aktiviteter med innspill fra de varierte tilbudene JJFL har som jakt- og fiskeklubb. Det arrangeres flere turer hvert år, faste innslag er opplæringstilbud rifle og hagle, jakt-, fisketurer og klekkeriaktiviteter. I tillegg er det turer arrangert på fylkesnivå.

Ungdomsmedlemmer t.o.m 18 år får 5 verdisjekker á kr. 60. Disse verdisjekkene er personlige og kan brukes til kjøp av fiskekort, leirdueskyting, rifleskyting og andre aktiviteter arrangert av JJFL. Når du er under 18 år må du ha tillatelse fra foresatte for å bruke våpen.

_____________________________

Lakse og klekkeriutvalg

Beskrivelse/Oppgaver:

 • Ivareta og organisere fiskemuligheter etter Anadrome Laksefiske for JJFLs medlemmer og allmennheten generelt.
 • Leieavtaler med fiskerettshavere.
 • Merking/skilting etter behov.
 • Holde kontakten med kortselgere når det gjelder fiskekort, kart o.l.
 • Informere om fiskemuligheter, både til medlemmer og allmennheten generelt.
 • Sørge for god kontakt/kommunikasjon med grunneiere, fiskeforvaltningsorgan og andre som er relevante i forhold til utvalgets ansvarsområde.
 • Forstå drift av klekkerivirksomhet.
  Ettersyn samt vedlikehold av bygninger, samt teknisk utstyr tilhørende klekkeri.
  Ansvar for og tilføre stamfisk (dette blir gjort i samarbeid med elveeigarlaget).
  Stryking av fisk.
  Ettersyn av stamfisk/rogn/yngel.
  Utsetting av yngel.
  Sende nødvendige søknader til Fylkesmann/Fylkesveterinæren osv.
 • Genbanken. Ivareta laksestammen for den kommende generasjonen.
 • Behandle høringer som angår forvalting av anadrome laksefisker.

_____________________________

Flue- og Innlandsfiskeutvalg

Beskrivelse/Oppgaver:

 • Ivareta og organisere fiskemuligheter for JJFLs medlemmer og allmennheten generelt.
 • Merking/skilting etter behov.
 • Holde kontakten med kortselgere når det gjelder fiskekort, kart o.l.
 • Ordne med fiskeoppsyn.
 • Ordne med konkurranser og aktiviteter på innlandsfiske.
 • Drive prøvefiske for å finne ut av fiskearter, kondisjon o.l.
 • Planlegge og iverksette fiskestelltiltak for innlandsfiske.

 

_____________________________

Jakt/viltstellutvalg

Beskrivelse/Oppgaver:

 • Har jaktmuligheter på elg, hjort, rådyr og småvilt.
 • Har ettersøksgruppe som dekker medlemmenes private terreng helt kostnadsfritt.
 • Dommere til godkjenning av ettersøkshund.
 • Sauerenhetsdressur med strømhalsband på hund.

_____________________________

Rifleskytterutvalg

Beskrivelse/Oppgaver:
Utvalget har ansvaret for all trening og konkurranse som gjelder rifleskyting. Dette innebærer blant annet Storviltprøve, Merkeskyting, Jaktfelt, Elgcup samt treningsskyting.

_____________________________

Leirdueutvalg

Beskrivelse/Oppgaver:
Utvalget har ansvaret for all trening og konkurranse, samt opplæring som gjelder haglegevær skyting.

_____________________________

Kvinnekontakt

Beskrivelse/Oppgaver:
Tilrettelegge spesielt for økt aktivitet på kvinnesiden. Det arrangeres egne klubbkvelder ca en gang i måneden. og spesielle kurs, aktiviteter og turer.

_____________________________

Studieleder

Beskrivelse/Oppgaver:
Tilrettelegge for for kurser og aktiviteter for å øke kunnskapen til medlemmene. Her inngår blant annet Jegerprøven, opplæringsjakt, samt koordinere/bistå ved kurser arrangert av andre utvalg..

_____________________________

_____________________________

_____________________________


Styreverv
- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.