Tysse, Suldal
Publisert 07.02.2016 19:25
Oppdatert 10.05.2020 22:26
I år 2020 blir det ikke trekning av jaktkort på Tysse. Salgsstart av jaktkort på Inatur er 28. juni 2020. Nytt for 2020 angående kjøp av jaktkort: For å gjøre kjøp av jaktkort mest mulig rettferdig, blir det fra i år en begrensning på antall jaktperioder en enkeltperson kan kjøpe om gangen. En person kan ikke ha mer enn to perioder med jakt utestående/ikke jaktet. En periode er alt fra 1-7 dager sammenhengende i samme terreng. Det vil si at dersom en person for eksempel har et dagskort i Åsen og seks sammenhengende dagskort på Ualand, kan denne personen ikke kjøpe flere jaktkort før en av disse periodene er ferdig jaktet. Ta gjerne kontakt på med Rune Fuglestad på tlf 481 59 876 om noe er uklart angående nye regler.
Erfjord/Tysse (Suldal kommune).
Hjort, rådyr og småvilt.
Adkomst:
Mellom Erfjord og Sand, avkjøring til Tysse.
Bruk av hund:
Bruk av bandhund er tillatt.
Spesielle forhold:
Det er også gode fiskemuligheter i området.
Hjort: Kun ett dyr per lag.
Jaktkontakt:
Rune Fuglestad tlf: 481 59 876
E-post: jakt@jjfl.no 
Kortpris:
Prisen er kr. 3000,- per uke for 3 personer. Dette er inkludert hytte.
Kr. 250,- per ekstra jeger.
Hjorteløyve 2020:
XXXX

I tillegg kommer fellingsavgift per skutt dyr.
Hjort 2,5 år og eldre: Kr. 4500,-
Hind 2,5 år og eldre: Kr. 3500,-
Ungdyr 1,5 år: Kr. 2000,- 
Kalv: Kr. 1000,-
Rådyr og småvilt følger med.
Jaktrapport sendes til jakt@jjfl.no umiddelbart etter jakten. Også 0 sett hjort skal rapporteres.


Jaktområdets beskrivelse:
Kart Tysse.pdf
Boforhold:
Hytte ved Ullsvatnet er inkludert i prisen for ukekort.
Grunneier setter stor pris på om dere slår av en prat ved ankomst, dersom han er hjemme.
Grunneier:
Tormod Skeie. Telefon: 52 79 53 69​
- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.