Ualand
Publisert 07.02.2016 19:25
Oppdatert 20.11.2020 11:47
Ualand
I år 2020 blir det ikke trekning av jaktkort på Ualand. Salgsstart av jaktkort på Inatur er 28. juni 2020. Nytt for 2020 angående kjøp av jaktkort: For å gjøre kjøp av jaktkort mest mulig rettferdig, blir det fra i år en begrensning på antall jaktperioder en enkeltperson kan kjøpe om gangen. En person kan ikke ha mer enn to perioder med jakt utestående/ikke jaktet. En periode er alt fra 1-7 dager sammenhengende i samme terreng. Det vil si at dersom en person for eksempel har et dagskort i Åsen og seks sammenhengende dagskort på Ualand, kan denne personen ikke kjøpe flere jaktkort før en av disse periodene er ferdig jaktet. Ta gjerne kontakt på med Rune Fuglestad på tlf 481 59 876 om noe er uklart angående nye regler.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ualand (i Hå kommune)

Elg, hjort, rådyr og småvilt. (Elg er forbeholdt introduksjonsjakta).
Adkomst:
Ved steinbrudd på Hellvik tar en av fra Rv 44 mot Nevland. 
 
Denne veien følges inn til Ualand hvor parkeringsplass finnes ved huset.
Bruk av hund:
Hund kan brukes.
Spesielle forhold:
Terrenget på  Ualand  er delt i to vald med elva som skille, nord og sør.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det blir solgt 6 stk. jaktkort pr. dag pr. vald (rådyr, ​​småvilt). Det foregår samjakt (storvilt/småvilt). 
Max ett rådyr og en hjort per hovedkort.
​​​​
Ved overnatting i hus, skal det vaskes før dette forlates og betales kr. 75,- per person i døgnet.
YX Ogna leverer også ut nøkkel til veibommen og til huset.
NB! Mistet nøkkel må erstattes med kr. 500,-.
Det er forbudt å trene hund i terrenget utenom ordinær jakttid.
Under trening av hund må det kjøpes jaktkort.
All bruk av ild er strengt forbudt (også grilling er bruk av ild).
Kortsalg:
Jaktkort på hjort, rådyr og småvilt selges på Inatur​​ kun til medlemmer av JJFL.
All jakt skal rappoteres på Inatur og til jakt@jjfl.no ved avsluttet jakt, også ved 0 fangst.
Kart
Kart ualand.pdf
Jaktkontakt:
Rune Fuglestad tlf: 481 59 876
E-post: jakt@jjfl.no​ 
Kortpris:
Dagskort på småvilt, hjort og rådyr kr. 250,- kun for medlemmer + 150 kr per ekstra jeger. ​
 
Ingen fellingsavgift på rådyr i jaktåret 2020.
Fellingsløyve Hjort Løyve for 2020 er XXXX.
 
Prisen for felt hjort er som følger: 
Hjort 2,5 år og eldre Kr. 4500,- 
Hind 2,5 år og eldre kr. 3500,- 
Ungdyr opp til 1,5 år kr. 2000,-  ​
Kalv Kr. 1000,-
Underkjeve skal leveres til leder av jaktutvalg!!!
Jaktområdets beskrivelse:
Det er mye tett skog i området, men det er også åpne områder med gode skytemuligheter. Stedet har vært ansett som ett av foreningens beste terreng.
Det er dårlig telefondekning i området.
Overnatting:
 
 
Det er begrenset med overnatting pga fare for smitte Covid 19 Regler for hytta på.pdf
Utenom jakt og fiskesesongen (01.03-31.05) er det mulighet til å leie huset på Ualand. Leier vil da disponere hele huset alene. Hele første etasje ble oppusset i 1998. For ønske om leie, kontakt: Svein Åge Haarr tlf 930 25 124.
Relatert innhold

​​​

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.