Innkalling årsmøte 2020 Karmøy JFNF
Publisert 07.10.2020 21:15
Oppdatert 21.11.2020 19:04
Innkalling årsmøte 2020 Karmøy JFNF
Det innkalles med dette inn til årsmøte i Karmøy Jeger- Fisker- og Naturvernforbund onsdag 25. november 2020 kl 18:00

​​​​​​​​​​​​​​​​​Sted: 2. etasje på klubbhuset ved Stiglene og Burmavegen, Karmøy.

Tidspunkt: kl 18:00

Saker til årsmøtet må være styret i hende innen 25. oktober.

Saker kan sendes til styreleder Lauritz Apeland som kan nås på e-post lauritz42@gmail.com eller på telefon 911 59 397.

Årsmøtedokumenter med saksliste og vedlegg blir lagt ut på hjemmesiden, to uker før årsmøtet. Årsregnskap blir lagt ut på klubbhuset som er åpent lørdag 14. og 21. november fra kl 11:00 til 14:00.

Det blir ingen bevertning som følge av korona-situasjonen.

Velkommen!

Hilsen styret​


Årsmøtedokumenter

Årsmøteprotokoll - Karmøy JFNF 2019.pdf

Leders hilsen til årsmøte - Karmøy JFNF 2020.pdf


Sak nr. 01: Konstituering av årsmøte

Saksliste årsmøte – Karmøy JFNF 2020.pdf


Sak nr. 02: Årsrapporter for 2020

Årsrapport Styret - Karmøy JFNF 2020.pdf

Årsrapport Riflebanegruppen - Karmøy JFNF 2020.pdf

Årsrapport Leirduegruppen - Karmøy JFNF 2020.pdf

Årsrapport Fiskestellutvalgt - Karmøy JFNF 2020.pdf

Årsrapport Viltstellutvalget - Karmøy JFNF 2020.pdf

Årsrapport Klubbhusutvalget - Karmøy JFNF 2020.pdf

Årsrapport Studieansvarlig - Karmøy JFNF 2020.pdf

Årsrapport Kvinnekontakten - Karmøy JFNF 2020.pdf

Årsrapport Ungdomskontakten - Karmøy JFNF 2020.pdf

Årsrapport Hyttekomiteen - Karmøy JFNF 2020.pdf


Sak nr. 03: Årsregnskap for 2020

a) Årsregnskap (blir gjennomgått på årsmøte)

b) Godkjenning av revisorrapport.pdf


Sak nr. 04: Forslag til rammebudsjett for 2021

Budsjett for 2021 (blir gjennomgått på årsmøte)


Sak nr. 05: Karmøy JFNF kontingentandel 2022

a) Forslag fra styret - ingen forandring


Sak nr. 06: Innkomne saker og saker fra styret

Det er ikke kommet inn noen saker, men styret har 2 saker: 

a) Forandring av vedtekter for klubbhuset og Stiglebu.pdf

b) Valg av delegat til NJFF landsmøte 2021.pdf


​Avsatt tid for dimplomkomiteen


Sak nr. 07: Valg

Valgkomiteens innstilling for årsmøte 2020.pdf


Sak nr. 08: Avslutning- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.