Klubbhuset
Publisert 27.03.2018 14:27
Oppdatert 19.06.2019 18:38
Klubbhuset

​Historien om foreningens klubbhus og møtelokaler

I 1961 stod foreningens første hytte ferdig. Størrelse 6 x 4 meter. Denne var bygd på en halvøy i søre enden av Stiklevatnet. Allerede 2-3 år etter ble det bestemt at Stiklevatnet skulle demmes opp og bli drikkevann. Da ville hytta bli stående midt ute i vatnet. Karmøy kommune løste inn hytta og ga foreningen tomt på høyden øst for vatnet der hytta Stiklebu ligger i dag. Stiklebu ble bygget av Karmøy Yrkesskole og fraktet til området i seksjoner. Hytta ble brukt som møtelokale i mange år fremover. Den ble etter hvert for liten til å samle større deler av våre medlemmer. Vi var da i mange år ute i leiemarkedet og leide lokaler til det meste av våre behov.

Lysten på å få vårt eget klubbhus ble etter hvert meget stor. I 1992 ble det nedsatt et utvalg som skulle ut å finne en egnet tomt. Valget falt fort på et område  som ligger ned mot karmsundet, sør for Blikshavn. Det ble jobbet i flere år med å få kjøpe dette. Ventetiden ble for lang, og da det dykket opp et alternativ med å kjøpe et restaureringsprosjekt i Kopervik ble dette valget for klubbhus. Da eiendommen på Blikshavn ikke lenger var aktuell for oss, ble det Karmøy kommune som ble eier av den.

Det ble lagt ned et stort dugnadsarbeid i vårt klubbhus i Kopervik. Dette foregikk i 2001 og 2002. Første etasje ble innredet som utleielokaler, og andre etasje med to kontorer og et møtelokale for mindre samlinger. Det største kontoret ble utleid til NJFF Rogaland, og har huset fylkessekretæren siden huset ble ferdig. Et lager ble senere bygget i tilknytning til huset.

Det skulle etter hvert vise seg interessen for huset blant medlemmene ikke var helt som forventet. Resultatet har blitt at vi har slitt med vedlikehold og tilsyn. Det ble derfor på årsmøtet i 2013 besluttet å selge huset og bygge nytt i området ved Stiklene, og her har vi gjennom  hele foreningens historie hatt stor aktivitet. 

Huset i Kopervik var bygget med støtte fra kommunen og spillemidler. Når huset avhendes før det er gått 20 år, er det krav om tilbakebetaling av disse midlene. Det ble søkt om omdisponering, og midlene ble overført til nybygg ved stiklene. Søknader om bygge- og andre tillatelser ble igangsatt, og den 20. september 2014, startet grunnarbeidene. Huset ble reist og ferdigstilt utvendig av profesjonell aktør. Grunnmur, innredning, rørarbeid- og elektriker-arbeid ble gjort på dugnad. Huset var i store trekk ferdig til å tas i bruk etter tre måneder. Vi har nå et klubbhus på ca. 260 m2 fordelt på 2 etasjer. 

Vi har store deler av vår aktivitet samlet i stikleområdet som foreningen etablerte seg i etter oppstart. Første etasje i klubbhuset er i bruk nesten daglig. Det er ønskelig å få til mer aktivitet i 2. etasje. I klubbhuset i Kopervik drev vi med utleie til mange slags formål. 

I det nye klubbhuset skal det ikke drives utleievirksomhet.

De som ønsker å benytte klubbhuset til foreningsaktiviteter, legger bestilling inn i tilhørende kalender, eller tar kontakt med klubbhuskomite.

Leirduegruppa disponerer 1. etasje.​


Denne kalenderen brukes for oversikt, og for å legge inn nye aktiviteter for klubbhuset. ​​​​​

Oppdateringer i selve kalenderen gjøres på lenken > her.

 
- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.