Retningslinjer for kvinnekontakt
Publisert 18.10.2017 12:38
Oppdatert 27.03.2021 20:56
OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR KVINNEKONTAKT

Kvinnekontakt velges av årsmøtet for 2 år om gangen. Kvinnekontakten tiltrer hovedstyret i foreningen med alle rettigheter.

Kvinnekontakt blir som andre grupper og utvalg valgt av årsmøtet i Karmøy JFNF og er underlagt hovedstyret i foreningen.

Kvinneaktiviteter finansieres gjennom hovedstyrets budsjett.

Økonomisk styres kvinnearbeidet etter vedtatt budsjett som de andre grupper og utvalg i foreningen.

Kvinnekontaktens arbeidsfelt er primært alt som har med kvinneaktiviteter å gjøre. Ved siden av å ha egne aktiviteter, vil det være et overordnet mål å integrere kvinnene i alle foreningens aktiviteter. 

Årsrapport utarbeides og legges fram for årsmøtet.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) skal ivaretas, og er en selvfølge i alt vårt arbeid.

INSTRUKS/ARBEIDSOPPGAVER:

Sammen med kvinnene sette opp en årsplan.

Komme opp med ideer til aktiviteter som bør være aktuelle for kvinner å gjennomføre.

Hjelpe kvinnene til integrering med andre grupper og personer i foreningen.

Hjelpe kvinnene å finne svar på eventuelle spørsmål i tilknytning til jakt, fiske og friluftsliv.

Innkjøp

Kvinnekontakt har ansvaret for eventuelle innkjøp av utstyr og tjenester, og har dermed budsjettansvaret.

Møtevirksomhet

For å få til kontinuitet i frammøte, bør det holdes møter i et fast mønster.

Søknader

Det er kvinnekontaktens ansvar å følge eventuelle prosjekter fra start til slutt, slik at de blir godt gjennomført. Se også søknadsportal.​- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.