Retningslinjer for skoleringsansvarlig
Publisert 18.10.2017 21:57
Oppdatert 18.10.2017 22:01
OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR SKOLERINGSANSVARLIG

Skoleringsansvarlig velges av årsmøtet for 2 år om gangen, har fast plass i hovedstyret med alle rettigheter.

Skoleringsansvarlig vil være den i foreningen som skal følge med på foreningens/ medlemmenes behov for utdanning, og se til at vi har nok tilgang på instruktører på alle aktuelle områder. Videreformidle organisasjonens ulike tilbud om kurs til styret.

Skoleringsansvarlig har totalansvar for jegerprøven.

Årsrapport utarbeides og legges fram for årsmøtet.

SKOLERINGSANSVARLIGES OPPGAVER:

Studieringer

  • Sørge for å melde inn studieringer/kurs til Studieforbundet natur og miljø.

Tilrettelegging

  • Tilrettelegge for at våre aktiviteter som egner seg, kan gjennomføres som studieringer eller kurs.

Planlegging av utdanning

  • Arbeide for at utvalgene og styret planlegger utdanning.

Anskaffelse av instruksjonsmateriell

  • ​Skaffe instruksjonsmateriell og tilrettelegge for jegerprøven, og være kontaktperson for påmelding.

Søknader

  • ​Det fins mange stiftelser og støtteordninger som årlig deler ut midler til ulike tiltak. Skoleringsansvarlig skal planlegge for søknader til sine ønsker for kurs, utstyr, aktiviteter. Det er skoleringsansvarlig sitt ansvar å følge eventuelle prosjekter fra start til slutt, slik at de blir godt gjennomført. Se også årshjulet.
- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.