Retningslinjer for ungdomsleder
Publisert 18.10.2017 12:23
Oppdatert 18.10.2017 21:08
OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR UNGDOMSLEDER

Ungdomsleder velges av årsmøtet for 2 år om gangen. Leder tiltrer hovedstyret i foreningen med alle rettigheter. I tillegg til ungdomsleder kan det velges en hjelpeleder.

Ungdomsleder blir som andre grupper og utvalg valgt av årsmøtet i Karmøy JFNF og er underlagt hovedstyret i foreningen.

Ungdomsaktiviteter finansieres gjennom hovedstyrets budsjett.

Økonomisk styres ungdomsarbeidet etter vedtatt budsjett som de andre grupper og utvalg i foreningen.

Ungdomsleders arbeidsfelt er primært alt som har med ungdomsarbeid å gjøre. Ved siden av å ha egne aktiviteter, vil det være et overordnet mål å integrere ungdommen i alle foreningens aktiviteter. 

Årsrapport utarbeides og legges fram for årsmøtet.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) skal ivaretas, og er en selvfølge i alt vårt arbeid.

INSTRUKS/ARBEIDSOPPGAVER:

  • ​Sammen med ungdommene sette opp en årsplan.
  • Komme opp med ideer til aktiviteter som bør være aktuelle for ungdommene å gjennomføre.
  • Hjelpe ungdommene til integrering med andre grupper og personer i foreningen.
  • Hjelpe ungdommene å finne svar på eventuelle spørsmål i tilknytning til jakt, fiske og friluftsliv.

 Innkjøp

  • Ungdomsleder har ansvaret for eventuelle innkjøp av utstyr og tjenester, og har dermed budsjettansvaret.

Møtevirksomhet

  • For å få til kontinuitet i frammøte, bør det holdes møter i et fast mønster.

Søknader

  • ​Det fins mange stiftelser og støtteordninger som årlig deler ut midler til ulike tiltak. Gode gjennomtenkte ungdomstiltak har gode muligheter til tilskudd. Det er ungdomsleders ansvar å følge eventuelle prosjekter fra start til slutt, slik at de blir godt gjennomført. Se også årshjulet.
- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.