Fiskekortsalg for Foss-Eikeland og Øksnevadstrekket 2020
Publisert 24.04.2020 05:48
Oppdatert 24.04.2020 06:32
Fiskekortsalg for Foss-Eikeland og Øksnevadstrekket 2020

Nettinfo :

Pga koronatider vil trekning og salg av sesongkort på Foss-Eikeland og Øksnevadstrekket gjøres

annerledes i 2020. Interesserte viser dette vha mail, se nedenfor.

A. Trekning og salg av sesongkort (partall/oddetall) på Øksnevad 2020 :

Send mail til Egil Løland, adresse : Egil@usken.no

Oppgi navn, mobil nummer, mailadresse og at det gjelder Øksnevadfisket.

Ønsker du fiske samtidig med andre, så oppgi evt deres navn.

Frist : søndag 10.mai.

Trekningen utføres dagen etter av foreningens kontaktpersoner for Øksnevadstrekket.

Alle vil få tilbakemelding via mail eller SMS.

Alle som har vunnet i trekningen må møte ved gapahuken i Helleberghølen på Øksnevad vgs

onsdag 13.mai mellom kl.18 – 20 for utlevering av fiskekortet, samt info om dugnadsoppgaver m.m..

Husk å ta med bevis for betalt medlemskap i foreningen, betalt fisketrygdavgift samt betalt

fiskekort (kr 1100 på VIPPS til SRJF19087 Bruk merkingsfeltet på VIPPS og skriv Øksnevad).

Mer info om fisket på Øksnevad finner du i Fiskebrosjyren 2020 på foreningens hjemmeside.

Merk : Fisket på Øksnevad innebærer dugnadsplikt. Dette vil bli innskjerpet og det kan bli aktuelt

med en noe utvidet dugnadsinnsts i 2020. Nærmere orientering gis ved utlevering av kort.

 

B. Trekning og salg av sesongkort på Foss-Eikeland 2020

Send mail til Egil Løland, adresse : Egil@usken.no

Oppgi navn, mobil nummer, mailadresse og at det gjelder Foss-Eikeland fisket.

Frist : søndag 10.mai.

Trekningen utføres dagen etter av foreningens kontaktpersoner.

Alle vil få tilbakemelding via SMS.

Alle som har vunnet i trekningen må møte ved gapahuken i Helleberghølen på Øksnevad vgs

onsdag 13.mai mellom kl.18 – 20 for utlevering av fiskekortet.

Husk å ta med bevis for betalt medlemskap i foreningen, betalt fisketrygdavgift samt betalt

fiskekort (kr 1100 på VIPPS til SRJF19087 Bruk merkingsfeltet på VIPPS og skriv Foss-Eikeland).

Mer info om fisket på Foss-Eikeland finner du i Fiskebrosjyren 2020 på foreningens hjemmeside.

- Annonse -
Min personlige skytebane
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.