Formål
Publisert 07.02.2016 19:34
Oppdatert 07.12.2020 23:47
​Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforeninger en interesseorganisasjon for jegere og fiskere.                                                            

Foreningen arbeider blant annet for at alle som ønsker det, skal få adgang til jakt og fiske. Dette arbeidet skjer både gjennom politisk påvirkning,og ved at foreningen formidler leie av jakt- og fisketerreng. Foreningen arrangerer også jegerprøvekurs og en del andre arrangementer som er beskrevet sammen med de forskjellige utvalgene. Vi er 2500 medlemmer, men vil gjerne bli flere. 

Foreningen skal:

knytte jegere og fiskere sammen i felles arbeid for å øke vilt og fiskebestanden ved positive tiltak på vilt og fiskestellets område.

arbeide for human jakt og ansvarsbevisst ferdsel i skog og mark.

arbeide for kvalitetsbedring av jakthunder.

arbeide for riktig bruk av våpen og sportsfiskeredskap.

innarbeide respekt for jakt-, fiske- og friluftslovgivning hos allmennheten.

samarbeide med foreninger, myndigheter og andre interesseorganisasjoner med samme formål.

drive et aktivt ungdomsarbeid.

fremme medlemmenes adgang til jakt og fiske, også ved leie eller kjøp av fiskerettigheter og jaktterreng i den utstrekning foreningens midler tillater det.

- Annonse -
Min personlige skytebane
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.