Generalforsamling 4/3-2020 kl 19:30 på Hiorthuset
Publisert 25.11.2019 22:01
Oppdatert 25.02.2020 20:59
Generalforsamling 4/3-2020 kl 19:30 på Hiorthuset
Merk at Årsmøte i Skytterbanen AS, avholdes 18-19, dvs før Generalforsamlingen. Saker for Generalforsamlingen må være Styret i hende innen 31/1-20.

​​​​​​Agenda for Generalforsamlingen

 • Godkjenning av innkalling
 • Dagsorden
 • Valg av 2 personer til å signere protokollen
 • Styrets årsberetning
 • Regnskap
 • Godkjenning av kontingent for 2021
 • Vedtektsendringer
 • Valg
 • Utdeling av æresbevisninger
 • Orientering
 • Eventuelt

Styrets årsberetning, regnskap og valgkomiteens innstilling​

- Annonse -
Min personlige skytebane
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.