Kjekk jakt - For alle - Torsdag 3.9 kl 1830-2000
Publisert 31.08.2020 20:10
Oppdatert 31.08.2020 20:32
Kjekk jakt - For alle - Torsdag 3.9 kl 1830-2000
Ingen kommentar nædvendig...
SRJF webinar om human jakt, ettersøk, rypejakt og presentasjon av terrenger for jakt på storvilt og småvilt.

​​  KLIKk HER​

Torsdag 3. september kl 1830-2000​

  1. Velkommen og introduksjon av panel og tema
  2.  Human jakt med fokus på ettersøk av skadet vilt og jaktoppsyn i SRJF-terreng - 
  3. Spørsmål og svar 
  4. Hvordan blir rypejakta 2020 og hvor sitter rypene?
  5. Spørsmål og svar 
  6. Presentasjon av våre storviltterreng 
  7. Spørsmål og svar  
  8. Presentasjon av våre småviltterreng  
  9. Spørsmål og svar 
  10. Oppsummering

VIRKER IKKE LENKEN UNER HER: Kopier dette i brovseren: https://
teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjU5OGVhZjUtMTZjZC00MjUwLTliZjktYTgyNTg1MTljODE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2287f68222-e959-4b65-94cd-52e6ad7e312e%22%2c%22Oid%22%3a%2225cc5166-0e07-42fa-84ed-2098eb411967%22%7d​

- Annonse -
Min personlige skytebane
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.