Fiske
Publisert 07.02.2016 19:34
Oppdatert 13.11.2018 14:56
Fiske
Kontaktpersoner

​​​​​Fiskeutvalg:

Jon Haaland, jonhaa@lyse.net, tlf 95229800

Båt ansvarlig 1 nøkkel-100 båter:

Gisle Meling, gisle.meling@gmail.com​, tlf 97092007​

Innlandsfiske:

Gisle Meling, gisle.meling@gmail.com , tlf 97092007
Morten Langøy, morten@langoy.as, tlf 91343216
Johan Løland, Johan07loland@gmail.com, tlf 40203745

 

Flassavannet - 1 nøkkel-100 båter:
 
Fiskebrosj​yre 2018: Fiskebrosjyren 2018.pdf

Fiskekort
Salg av fiskekort i lakseførende elver og elvestrekninger som disponeres av SRJF.

 

​Frafjord 
Forhåndssalg av fiskekort: onsdag 4. april (medlemmer)
Sted: Hiorthuset
Tidspunkt: fremmøte og registrering fra kl. 17.00, trekning av kort kl . 18.00
Ordinært kortsalg etter forhåndstrekning starter i butikkene 9 mai (medlemmer)  og 23. mai (ikke medlemmer)
Se fiskebrosjyre for utsalgssteder.


Figgjo (Strekninger som disponeres av SRJF), se fiskebrosjyre for detaljer.
Forhåndssalg av fiskekort: mandag 7. mai (medlemmer)
Sted: Hiorthuset
Tidspunkt: fremmøte og registrering fra kl. 17.00, trekning av kort fra kl. 18.00

Ulla og Hålandselva
Forhåndssalg av fiskekort: første salgsdag tirsdag 8. mai kl. 17.00 (medlemmer). I Jøsenfjorden (Ulla) starter salget kl. 10.00.

I Ulla selges det totalt 11 stk døgnkort som gjelder kl. 00.00 til kl. 24.00 neste dag.

Forhåndssalget av fiskekort starter tirsdag 8. mai, klokken 17.00, for medlemmer av SRJF.

Nytt av året er 2 trekninger samme dag 4 + 4 kort.

I butikk Jøsenfjord starter salget 8. mai kl 10.00, terkning 2 ganger, 4 + 4 kort.

For ikke medlemmer av SRJF starter kortsalget 14 dager etter første salgsdag.

Max antall kort en fisker kan forhåndskjøpe i sesongen er 15 (NB! de 2 butikkortene som

selges dagen før i Jøsenfjorden kommer i tillegg).

Fiskekort kjøpt 1 salgsdag kan ikke skrives over til andre fiskere.

Ved kortsalg 1 salgsdag skal det trekkes lodd om kørekkefølgen. Denne loddtrekningen organiserer de fremmøtte selv, og trekningen foretas i det butikken åpner.

På Coop i Jøsenfjorden selges det ved personlig fremmøte ons-lør 2 fiskekort til påfølgende fiskedag. Dersom flere enn 2 personer er møtt frem når butikken åpner om morgenen, skal det
arrangeres loddtrekning om kørekkefølgen. Denne loddtrekningen organiserer de fremmøtte

selv, og trekningen foretas idet butikken åpner.

Det fines 3 utsalgssteder for fiskekort:
Intersport Østervåg 7, Stavanger tlf.: 51 85 41 70 4 døgnkort
Intersport Tinghuset, Sandnes tlf. 51 68 09 80 3 døgnkort
Coop Jøsenfjorden tlf. 51 75 01 43 2+2 døgnkort

I Hålandselva selges det totalt 8 stk døgnkort som gjelder kl. 00.00 til kl. 24.00 neste dag.

Forhåndssalget av fiskekort starter tirsdag 8. mai, klokken 1700 i butikk for medlemmer av SRJF.

Andre salgsdag er onsdag 9. mai, klokken 1700. I Sand starter salger tirsdag 8. mai kl 0800

For ikke medlemmer av SRJF starter kortsalget 14 dager etter første salgsdag.

Hver fisker kan kjøpe inntil 6 kort første salgsdag. Det er fritt kortsalg fra 2 salgsdag.

Fiskekort kjøpt 1 salgsdag kan ikke skrives over til andre fiskere.

Ved kortsalg 1 salgsdag skal det trekkes lodd om kørekkefølgen.

Denne loddtrekningen organiserer de fremmøtte selv, og trekningen foretas idet butikken åpner.

Ved videresalg av fiskekort kjøpt etter 1 salgsdag må nytt kort utstedes fra butikk eller

oppsynsmann og navn på både kort og salgsbok må oppdateres.

Turistkontoret på Sand selger ved personlig fremmøte 2 fiskekort til påfølgende fiskedag.

På lørdager selges det også 2 kort til mandager. Dersom flere enn 2 personer er møtt frem idet

butikken åpner om morgenen, skal det arrangeres loddtrekning om kørekkefølgen.

Denne loddtrekningen organiserer de fremmøtte selv, og trekningen foretas idet butikken åpner.

Sand turiskontor åpner for at det går ann å bestille fiskekort dagen før, må hentes neste dag.

Dette gjelder ikke fiskekortene som kan kjøpes hverdag.

Det fines 3 utsalgssteder for fiskekort:

Intersport Østervåg 7, Stavanger tlf.: 51 85 41 70 2 døgnkort

Intersport Tinghuset, Sandnes tlf. 51 68 09 80 2 døgnkort

Turistkontoret, Sand tlf. 52 79 05 60 2+2 døgnkort


Husk at fiskekort som blir bestilt og ikke avhentes skal betales.

NB! Det er ikke mulig å overført fiskekort fra ett utsalgssted til et annet.

Ved lav vannstand vil det innføres redskapsrestriksjoner i begge elver. Kjøpte fiskekort refunderes ikke ved innføring av evt. restriksjoner.

Skjellprøver og desinfisering

Ulla:
Skjellprøver leveres i postkassa ved butikken. Konvolutter finnes i fiskehytta og skal være tilgjengelig i butikken
Desinfiseringskanner står både ved butikken og inne i fiskehytta.

Hålandselva:
Skjellprøver leveres i postkassa ved fiskehytta. Desinfiseringskanne står ute ved samme plass.

For mer detaljer, se Fiskebrosjyre​.

Med hilsen

Elvefiskkomiteen 

 
Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Min personlige skytebane
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.