Aversjon
Publisert 08.02.2016 16:21
Oppdatert 19.05.2016 11:19
Aversjon

Fleire lokallag i fylket held sauereinhetskurs (aversjonskurs) for hundeeigarar.
Fylkeslaget har eigen fylkesinstruktør på området og han held blant anna kurs for brukaraspirantar aversjonsdressur.

Er du interessert i å vite meir om aversjonsdressur og moglegheiter for sauereinhetskurs, ta kontakt med fylkesinstruktør


Oppdatert informasjon 2016:
Flora jff: Knut Broberg, 90673235, knbb@online.no
Førde jff:  Facebook: Hundegruppa i Førde jfl
Hyllestad jfl: Henning S Fureli, 91755583, henning.fureli@enivest.net
Leikanger jfl: Jon Husabø, 91308911, jon@sognavis.no
Luster jfl: Trond Rune Flikki, 91338078, tflikki@hotmail.com
Stryn og Hornindal jspfl: Jarle Berentzen, 48021543,
jarle.berentzen@enivest.net



Kvifor sauereinhetsbevis ?
I områder av landet der bufehold i utmark er vaneig, vert det ofte stilt krav om at hunden er "sauerein" før jakt kan starte. Likeeins er det i enkelte områder eit problem at mange langbeinte jakthundar jagar klovvilt, til dømes rådyr.

Ved jaktprøver for ståande fuglehundar er det eit krav at hunden må ha sauereinhetsbevis for å kunne delta. Det er derfor etablert eit apparat av instruktørar i NJFF, som utdannar personell som kan drive dressur av jakthundar ved hjelp av el-apparat. Ingen andre har fullmakt til å nytte el-apparatur i dressur av hundar.
Ved fyrste gongs dressur vert hunden testa to gonger med minimum 14 dagers mellomrom. Prøvebevis vert utsteda til hundar som ikkje syner interesse for å jage bufe eller klovvilt.
NJFF anbefalar at ein retestar hunden etter to år, for hunder yngre enn 2 år anbefaler NJFF retesting etter eitt år.

- Annonse -
Gaularfjellprøven
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.