Ettersøk
Publisert 08.02.2016 16:21
Oppdatert 01.02.2018 14:08
Ettersøk
​​Kurs i ettersøk
Kontakt ditt lokale jakt- og fiskelag for å høyre om dei skal arrangere kurs og sporprøver. Ta også ein kikk i aktivitetskalenderen.  


Ettersøksutval
NJFF Sogn og Fjordane ​​sitt ettersøksutval arrangerer fagdag ettersøk, vidaregåande kurs ettersøk med meir. Sjå "om oss" for kontaktinfo. 

Mal til avtale mellom kommune - ettersøksjegerAvtaleutkast - for avtale mellom ettersøksjeger og kommune

Fleire avtalar, ​​​artiklar mm vedr ettersøk​
​​
Liste over godkjendte ettersøksekvipasjar finn du hjå Norsk Kennelklubb sine heimesider: www.nkk.no  


Forskriften om ettersøkshund ble gjort gjeldende fra 01.01.1994. Alle som jakter elg, hjort eller rådyr må ha tilgang på godkjent ettersøkshund. Siste oppdatering av forskriften var 1.april 2016.

Du kan lese mer om bruk av lys under ettersøk​ på våre jakt-sider.​ Nederst i artikkelen finner du oversikt over alle kurs som våre foreninger tilbyr innen ettersøk.

Krav om ettersøkshund​​​

​​​Under jakt på elg, hjort og rådyr, skal jaktlag og personer som jakter alene ha tilgang til godkjent ettersøkshund. Hver enkelt deltaker i et jaktlag og enhver jeger som jakter alene har et selvstendig ansvar for at denne bestemmelsen etterleves. Hovedmålet med bestemmelsen er å sikre en human jaktutøvelse, bidra til et effektivt ettersøk og avlivning av skadde dyr, samt gi jegeren en reell mulighet til å gjenfinne døde dyr som han ikke klarer å finne uten hjelp av hund.

Avtale om tilgang til godkjent ettersøkshund vil si at ettersøkshunden eller ettersøksekvipasjen må være på skadestedet innen fire timer, hvis jeger/jaktlag ikke selv har tilgang til egen godkjent ettersøkshund.

​​​Ettersøksopplæring

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) tilbyr ettersøkskurs for alle. Vi har ettersøkskurs som er egnet for nybegynneren som har fått sin første hund, til sporspesialisten som ønsker ytterlige fordypning, til de som ønsker å gå videre og bli ettersøksinstruktør eller ettersøksdommer for sitt lokallag. 

Ettersøk grunnkurs, stu​dieplan - kurset for hundeeiere som ønsker å få kunnskap om hvordan man går frem for å få frem en godkjent ettersøkshund

Ettersøk grunnkurs, trinn 2, studieplan - kurset for deg og din hund, for ekvipasjen, som allerede kan følge et spor, men som ønsker faglig påfyll, nye treningsmetoder og økt kunnskap om å lese hund

Ettersøk videregående, studieplan - kurset for jaktledere, jakthundeiere, ettersøksjegere og de som er ansvarlige for gjennomføringen av offentlige ettersøk

Ettersøk videregående - del 2, studieplan - kurset for jaktledere, jakthundeiere, ettersøksjegere og de som er ansvarlige for gjennomføringen av offentlige ettersøk. Obligatorisk for alle som tar på seg ettersøksoppdrag for det offentlige. Du må ha avlagt del 1 før du møter opp.

Ettersøk, den sporrene hunden, studieplan - kurset for jakthundeiere som ønsker å lære mer om spor og som ønsker å spesialisere seg innenfor sporing

Ettersøk in​struktør - kurset for hundeeiere som ønsker å bli ettersøksinstruktør i sin lokalforening

Ettersøk dommer - teorikurs for deg som ønsker å bli ettersøksdommer i din lokalforening. I tillegg kreves det gjennomført og bestått elev- og aspirantarbeid for å kunne bli dommer. Kandidatkort som du må ha med deg under utdanningen din finner du her.

Utdanning av ettersøksinstruktører i NJFF 

Godkjenningsprøver​​​

Både NJFF og NKK arrangerer godkjenningsprøver for ettersøksekvipasjer, som består av ei blodsporprøve og ei fersksporprøve. 

Fra 1.januar 2017 har NJFF egen terminliste for godkjenningsprøver for ettersøksekvipasjer. NJFFs terminliste finner du her. På disse prøvene vil du kun bli bedømt godkjent eller ikke-godkjent ettersøksekvipasje.

​Arrangører - alle våre lokalforeninger og fylkeslag kan arrangere godkjenningsprøver for ettersøksekvipasjer. Alle som ønsker å avholde godkjenningsprøver søker på fastsatt skjema, som du finner her​, på e-post til ettersok(a)njff.no innen 31.oktober året før prøven skal avholdes. Prøvene skal arrangeres ihht regelverket fastsatt av Miljødirektoratet i Instruks for prøving og godkjenning av ettersøksekvipasjer, fra 1.januar 2017.

Alle som har arrangert prøve må innen 31.de​sember det samme året, sende inn rapport på fastsatt skjema, som du finner her, på e-post til ettersok(a)njff.no.​ Kopi av kritikkskjemaene skal ligge ved. Arrangør er også pliktig til å oppbevare en kopi av kritikkskjemaene. Dette kan i dag løses enkelt ved å benytte seg av smarttelefon med kamera. Når du som dommer har dømt ei prøve, fyller du ut kritikkskjemaet​, tar bilde av det med telefonen din, slik at både arrangør og NJFF sentralt kan ha en kopi av skjemaet.

Terminliste for prøvene i NKK, der både NKK og NJFFs foreninger også har prøver, finner du på NKKs nettside og du kan søke deg frem til de ulike prøvene på denne linken her​. Hvis du ønsker å få resulatene dine stambokført, så må du gå disse prøvene.

Skjema for å få godkjent din ettersøkshund, som du som hundefører må ha med deg når du skal gå prøvene, finner du her​.

​​​​Slik skaffer du avtale om etter​søkshund

Norsk Kennel Klub forestår registrering av godkjente ettersøkshunder i sitt Ettersøkshundregister. Her ligger også alle som har tatt kurset "Ettersøk videregående" inne.

På nettsidene til Norsk Kennel Klubb kan man gå inn på ettersøkssidene og søke deg fram til en ekvipasje i din region.

Henvendelser vedrørende ettersøksekvipasjer kan enten rettes til NJFF eller NKK.

Avtale om tilgang til godkjent ettersøkshund kan bare inngås med godkjent ettersøksekvipasje, det vil si hund og hundefører som har bestått godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer i henhold til "Instruks om prøving og godkjenning av ettersøksekvipasjer" fastsatt av Miljødirektoratet. Instruksen ble sist endret 1.januar 2017. Hele veilederen til forskriften med kommentarer og instruks, finner du her.

For de som ikke har egen hund og ønsker å skrive en ettersøksavtale, så må både du som jeger/ jaktlag og ettersøksjegeren signere på denne. Ettersøksavtale finner du her.

​​​Endringer fra 1.april 2016

​For eget jaktlag

Det er verdt å merke seg at fra 1. april 2016 faller unntaksbestemmelsene vedrørende ettersøkshund bort, tidligere §26, og alle nye hunder må gjennom en blodsporprøve og en fersksporprøve for å bli godkjente. 

Imidlertid er det viktig å være klar over at det fra samme dato kom inn en ny §26, som omhandler overgangsbestemmelser. Blant annet sier den at hunder som er godkjente før denne tid, vil være godkjente ettersøkshunder ut hundens levetid. 

I tillegg må fører nummer to til en hund også gå både blod- og fersksporprøve, for å bli godkjent som ettersøksekvipasje.​​

For det offentlige

Det har i tillegg blitt stilt ytterligere krav til de som skal ta på seg ettersøksoppdrag på vegne av det offentlige. Alle som skriver en avtale med kommunen om offentlige ettersøk, skal ha tilgang til godkjent ettersøkshund og ettersøksjegeren må ha bestått kurset "Ettersøk videregående". Kurset "Ettersøk videregående" består av to deler. Del 1 er et e-læringskurs som kan tas hjemme på egen pc. Kurset finner du her​! Du må logge inn på Miljødirektorates Trainingsportal, gå igjennom kurset og avlegge elektronisk eksamen. Du må ta vare på kursbeviset av at du har bestått del 1, og sammen med det så må du ta med deg dokumentasjon på at du er registrert i Jegerregistrert og har ført hund frem til godkjent ettersøkshund og er eller har vært registrert i ettersøkshundregisteret, når du møter opp til del 2 av kurset, dvs den praktiske utedagen. Det er Miljødirektoratet som har satt dette kravet for alle som skal ta på seg ettersøksoppdrag for det offentlige.

Ettersøk videregående - del 1 - e-læringskurset, finner du her.

Terminliste NJFF - Godkjenningsprøver for ettersøksekvipasjer, finner du her.​

Kontaktperson: Roar Lundby.​


- Annonse -
Gaularfjellprøven
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.