Fiskekortområder
Publisert 08.02.2016 16:21
Oppdatert 07.03.2016 15:43
Fiskekortområder
Fiskekortområder
På denne sida finn du informasjon om ein del fiske i Sogn og Fjordane (lista er langt frå fullstendig og noko kan vere utdatert) Send gjerne inn meir informasjon.

Informasjon der det står "fiskekortområde:" er henta frå Fylkesmannen sitt fiskekart over Sogn og Fjordane. Fiskekorta kan ein ofte kjøpe anten ved bensinstasjonar, sportsbutikkar eller ved turistinstitusjonar. (*) betyr at heile eller delar av vassdraget er lakseførande.


Aurland kommune
Aurefiske i Vasbygdielvi: sone 1-2-3
Kontaktperson: Grunneigarane

Aurefiske i Flåmselvi:
Kontaktperson: Grunneigarane ved Anders Fretheim, tlf. 917 27 969, f-fjord@online.no

Sjøaure i Aurlandselvi: sone 1, sone 3, 4, 5, 6 og 7 Fiskeslag:
Kontaktperson: Elveutvalet i Aurland Jakt og Fiskelag v/Arve Veum

Aurland Fjellstyre
140 vatn og 27 km elv med aure. Stong- og oterfiske i alle vatn. Garnfiske (også for utanbygdsbuande) i alle vatn i Storebotnvassdraget i Aurland Nordre Statsalmenning. Kortsal ved turistinformasjon og fjellstyrekontoret i Aurland, og v/ turisthytter i Aurlandsdalen. Felles fiskekort med ein del privateigde område i Aurland. Kart vert utdelt saman med fiskekort.
Informasjon: Aurland Fjellstyrekontor, tlf. 57633566, mobil 94548286. aurland@fjellstyrene.no

Fiskekortområde: Felleskort for Aurland
Aurlandselva (*)
Flåmselva (*)
Nærøydalselva (*)

Balestrand kommune
Fiskekortområde:
Vetlefjordsdalen / Vetlefjordselva (*)
Storelva Fjærland (*)

Bremanger kommune
Fiskekortområde: Felleskort for Bremanger
Smørhamnsvatnet

Eid kommune
Fiskekortområde:
Starheimsdalen
Hjalma (*)
Eidselva (*)
Felleskort for austre Eid

Fjaler Kommune
Fjaler Jeger- og Sportsfiskarlag
Laks- og aurefiske i Dalselva; ifrå Bjergebrua til Valvikhølen 3 km oppe i elva.
Kontaktperson: John Kåre Myklebust, Dale, tlf. 971 55 253
Fiskekort hjå Alf Salbu as (57 73 62 62) i Dale Senter


Fiskekortområde:
Vassdalen Flekkeelva (*)
Guddalsvassdraget
Storevatnet
Litlevatnet

Flora Kommune
Flora Jeger og Fiskerforening
Storevatn/Litjevatnet (Midt i Florø by) Fiskeslag: God bestand av røyr (gj.snittsvekt 0.5 kg) og aure (eksemplar opp til 2.5 - 3 kg) Fritt fiske for alle. Treng ikkje spørje om løyve
Kontaktperson: Otto Bergstrøm, 57740413

Fiskekortområde:
Storevatnet
Felleskort for Norddalsfjord
Grøfjellet
Ose (*)
Vestre Hyen

Førde kommune
Fiskekortområde:
Soleheimsdalen
Jølstra (*)
Movatnet
Holsavatnet

Gaular Kommune
Gaular Jakt og Fiskelag
Laks- sjøaure- og aurefiske i Gaular-elva
Kontaktperson: Rolf Sande

Fiskekortområde:
Gaula (*)
Felleskort for Gaularvassdraget

Haukedalen fiskeferie. 40 km frå Førde ligg Haukedalsvatnet som er kjent for sin fine ørretkvalitet. Fiskekort-båtutleige-garnfiske. Leiger ut fiske i Haukedalselva-Flue-spinner-mark. Fiskekort-enkel overnatting-8 senger. Leiger også ut fiske i fjellvatn med hytte i nydeleg natur. Kan sende brosjyre eller sjå www.fiskeguiden.no
Ta kontakt:Haukedalen Fiskeferie Terje Aarskaug Tlf.91792276 t-aarska@online.no

Gloppen kommune
Gloppen Jeger og Fiskarlag
Røsskleiva (fjellvatn oppdemma kunstig i 1962 av GJFL) Fiskeslag: aure
Kontaktperson: Lars Bjørkeland. For eventuell overnatting kontakt Anton Gloppestad

Fiskekortområde:
Felleskort for Gloppen
Øvre Gloppeelva
Nedre Gloppeelva (*)
Ommedalselva (*)
Straumselva (*)
Skilbreivatnet

Gulen kommune
Fiskekortområde:
Dingevatnet
Brosvikvatnet
Yndelsdalsvassdraget

Hornindal kommune
Fiskekortområde:
Felleskort for Hornindal

Hyllestad kommune
Fiskekortområde:
Felleskort for Hyllestad

Høyanger Kommune
Høyanger Jakt og Fiskarlag
Laks- og Sjøaure i Dale-elva
Kontaktperson: Rolv Tveit

Fiskekortområde:
Søreide
Sørbødalen
Øvre Lavikdal
Dyrneslivassdraget
Daleelva (*)
Ortnevikelva (*)

Jølster Kommune
Jølster Jeger og Sportsfiskarlag
Aurefiske i Jølstravatnet (Svidal)
Kontaktperson: Erling Skrede, tlf. 57 72 81 09 på kveldstid.

Fiskekortområde:
Felleskort for Jølster

Leikanger kommune
Fiskekortområde:
Felleskort Leikanger
Henjaelva (*)

Luster Kommune
Luster jfl / Gaupne Grunneigarlag
Fiske i Jostedalselva . Strekninga er frå Idrettshallen til Langøyane (Alsmo) på austsida. Fiskekort kjøpast hjå Jan Helge Berdal på tlf. 57 68 14 45

Luster Austre statsalmenning
50 vatn og 30 km elv med aure. Fiske med oter og stang i alle vatn. Kortsal ved Fortun bensinstasjon, Turtagrø Hotel, Sognefjellshytta, Nørstedalsseter, Leivassbu og Nymoen Camping. Felles fiskekort med Fortun Grunneigarlag.
1 utleigehytte, 1 fiskebu og 3 utleigebåtar.
Informasjon: Luster Austre Statsallm. v/ Fjelloppsynet, tlf. 57685581, mobil 94504693

Fiskekortområde:
Hafslovatnet
Tusbergdalsvatnet
Jostedalselva (*)
Mørkridselva (*)
Fortunselva (*)
Skjolden
Fortun
Luster austre
Statsalmenning
Mørdal
Sørein
Feigedalsfjelli

Lærdal Kommune
Lærdal Jeger- og Fiskarlag
Osen - Frostdalen. Filefjell ca. 60 km frå Lærdalsøyri (Øvre og Nedre Frostdalstjørn (grunneigarane disp. båt), Fremje Krekavatn (plastbåt tilgjengeleg), Ljotetjørn og nokre mindre vatn i området). Fiskeslag: Fjellaure, 300 gr. -1 kg
1-3 timar gange frå E 16 (Sluten bru), merka sti.
Prisar 2003: Oter / stong: døgnpris kr. 50,-, helg (fredag / sønd) kr. 100,- og sesong kr. 250,-. Garnkort ( 5 garn pr døgn, 40 mm) kr. 300,-
Fiskekortsal hjå Lærdal Turistkontor og Filefjell kjøpesenter i Tyinkrysset

Lærdal Fjellstyre
71 vatn. Kortsal v/ fjellstyremedlemer og Lærdal Turistkontor. 4 opne hytter og ei utleigehytte.
Informasjon: Lærdal Fjellstyre, tlf. 57669222, mobil 95874665

Fiskekortområde:
Frostdalen
Valdresdalen
Oddedalen
Lærdalselva
Borgund
Lærdalselva, (*) (stengt)
Borgund Statsalmenning
Lærdal Statsalmenning
Bleia Statsalmenning
Frønningen

Naustdal Kommune
Naustdal Jeger- og Sportsfiskarlag
Lakse- og sjøaurefiske i Nausta. "Trekanten" og "Sanden".
Kontakt Arne Gjerde, tlf. 57 81 93 31

Fiskekortområde:
Redalsvassdraget (*)
Nausta (*)
Instedalen

Selje kommune
Fiskekortområde:
Ervikvassdraget (*)
Morkadalen
Barmen
Berstadvatnet

Sogndal Kommune
Sogndal Jeger og Sportsfiskarlag
Laks og sjøaurefiske i Sogndalselva
Kontaktperson: Audun Slinde

Fiskekortområde:
Sogndalsdalen
Fagereggi
Sogndalelva (*)
Kaupanger

Stryn kommune
Fiskekortområde:
Kjøs
Markane
Stryneelva (*)
Nedrefloen (*)
Felleskort for Oppstyn
Lovatnet
Loenelva (*)
Oldenelva (*)
Floen
Oldevatnet

Vik Kommune
Vik Jakt og Fiskelag
Laks og sjøaure-fiske i Vikja
Kontaktperson: Omar Vangsnes; 57 69 66 52 / 911 76682

Årdal Kommune
Årdal Jeger og Fiskerforening
På fjellet kan ein fiske i alle vatn og elvar som Årdal JFF leiger, dvs. elvar og vatn i områda kring Fardalsfjella, Sletterustfjella, Austre Statsallmenning, Berdalsvassdraget. Tyavassdraget frå demningen på Tyin til Torolmen og vidare ned Moadalen til Øvre Årdal.
Fiskeslag: Fjellaure
Kontaktperson: Vidar Sylvarnes Tlf. 57 66 38 43/ Magnar Moen Tlf. 57 66 34 09

Laks og sjøaurefiske i Utla -Årdalsvassdraget. Kan fiske på begge sider fram til Høljafoss i Utladalen. Unntak: -fiske på privat eigedom, sjå grensemerking/oppslag/kartskisse.
Kontaktperson: Vidar Sylvarnes Tlf. 57 66 84 43/Magnar Moen Tlf. 57 66 34 09

Laks, sjøaure og brunaure i Årdalsvatnet -Årdalsvassdraget Sesong: 1.juli -30 september
Kontaktperson: Vidar Sylvarnes Tlf. 57 66 84 43/ Magnar Moen Tlf. 57 66 34 09

Laks og sjøaure i Hæreidselva -Årdalsvassdraget Kan fiske på begge sider fram til Årdalsvatnet. Unntak er fiske på privat eigedom, sjå grensemerking/oppslag/kartskisse. Kontaktperson: Vidar Sylvarnes Tlf. 5766 84 43/ Magnar Moen Tlf. 57 66 34 09

Årdal Fjellstyre
9 fiskevatn og 2 km fiskeelv med aure. Stang og oterfiske. Kortsal v/ Årdalstangen Camp og Sportshuset i Øvre Årdal.
Informasjon: Årdal Fjellstyre ved Vidar Moen, Breingev. 8, 6884 Øvre Årdal. Tlf. 913 88 642

Andre enn Sogn og Fjordane:

Privat hytte beliggende ca 3 mil fra Ålesund ved Storfjorden, leies ut i kortere perioder. Hytta ligg idyllisk til ved fiskevann, og det er 10 min å gå til sjøen. Båt og garn hører med. Hytta har kjøkken/stue, dusj, wc, tv,2 soverom og hems. Passer fint til barnefam. Veg helt fram til hytta. Kort veg til Ålesund, Runde, Geiranger, Tafjord flella, Sunnmørsalpane mm.
Ta kontakt med Bjørn-Helge på 70084053 / 97114283 bjgloms@online.no.
- Annonse -
Gaularfjellprøven
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.