Jeger og Fisker 2014
Publisert 08.02.2016 16:22
Oppdatert 21.04.2016 19:04
Alfabetisk innhaldsliste over informasjonsskriva nederst på sida

​​​​​​​ 

​Info JegerogFisker 1_20.06.14.pdfInfo JegerogFisker 7_18.08.14.pdfJegerogFisker 13 17.10.14.pdf
Info JegerogFisker 2_27.06.14.pdfInfo JegerogFisker 8_25.08.14.pdfJegerogFisker 14_30.10.14.pdf
Info JegerogFisker 3_04.07.14.pdfInfo JegerogFisker 9_12.09.14.pdfJegerogFisker 15_07.11.14.pdf
Info JegerogFisker 4_11.07.14.pdfInfo JegerogFisker 10_19.09.14.pdfJegerogFisker 16_13.11.14.pdf
Info JegerogFisker 5_25.07.14.pdfJegerogFisker 11 26.09.14.pdf JegerogFisker 17_28.11.14.pdf
​​Info JegerogFisker 6_01.08.14.pdfJegerogFisker 12_02.10.14.pdfJegerogFisker 18_05.12.14.pdf
​  ​  JegerogFisker 19_19.12.14.pdf ​


 

Alfabetisk innhaldsliste i informasjonsskriva               ​Innhaldsliste over​ kvart nummer 

​​​​​

Tittel ​ Jeger o​g Fisker
nr 
Tittel  Jeger og Fisker   nr 
Aktivitetskalender fylke​slaget, frist  ​​13 Anleggsmidlar 1
Aktivitetsplan fylkeslaget  11 Informasjonsflyten 1
Anleggskonferanse  9 Jentesamling 2014 1
Anleggsmidlar 1 Kommunedelplanar 1
Arbeidsprogram, NJFF sentralt 2015 19 Opplæringsjakt hjort 1
Blyhagl  6 Referat styremøte 16.06.14 1
Brev til lokallaga frå fylkesstyret 16 Spelemidlar, kurs  1
Brev til lokallaga frå fylkesstyret 18 Tillitsvaldsamling 1
Brev til lokallaga frå fylkesstyret 19 Datoar fylkesleir ungdom 2
Datoar fylkesleir ungdom 2 Folkehelseplan 2
Datoar styremøte  9 Høyring; Gaular, reguleringsplan 2
Fiske- har du filmsnutt frå fiske?  8 Høyring; Jølster, kommunedelplan 2
Fiske, spreiing av fiskeartar 16 Høyring; Sogn, småkraftsøknader 2
Fiskekonkurranse, nye reglar  5 mobilitetsveka, invitasjon 2
Fiskevêr, kva er godt fiskevêr? 6 Planprosessar, vegleiar 2
FNF, fellesmøte 14 Spelemidlar 2
Folkehelseplan 2 Høyring: Gaular, detaljregulering 3
Folkehelseplan, arbeidsverkstader 7 Høyring: regelverk blodspor og ferskpor 3
FRIFOND, søknadsfrist 7 Høyring: vannforvaltningsplanane 3
Friluftslivets År  11 Jakthundprøver, ny praksis  3
Friluftslivets År  12 Jotunheimen landsk.vernomr, utvalsmøte 3
Friluftslivets år  19 Landsleir for ungdom  3
Friluftslivets år, aktivitetskalender 18 Ordføraropprop, lakselus 3
Friluftslivets år, brev til kommunar 15 Høyring: Askvoll, arealdel  4
Friluftslivets år, få ordførarar til å sove ute 16 Ordføraropprop, lakselus 4
Friluftslivets år, kickstart 13 Rundskriv NJFF 3/2014 4
Friluftslivets År, møte  9 Småviltjaktas dag 4
Friluftslivets år, ny nettside 14 Vassregionutval og regional referansegr. Møte 4
Fristar for tillitsvalde i fylkeslaget 14 Fiskekonkurranse, nye reglar  5
Fylkesårsmøte 2015 16 Høyring: Eid, spelemidlar, rullering plan 5
Gode historiar frå lokallaga  18 Høyring: forskrift om laksefisk og innlandsfisk 5
Grunnlagskjema, manglande  9 Kraftsystemutgreiing for S&Fj  5
Grunnlagskjema, manglande  10 mobilitetsveka, invitasjon 5
Gullkroken 14 Ordføraropprop, lakselus 5
Hardangerfjordseminar  13 Statistikk medlemer juni 5
Høyring: Askvoll, arealdel  4 Blyhagl  6
Høyring: Eid, spelemidlar, rullering plan 5 Fiskevêr, kva er godt fiskevêr? 6
Høyring: forskrift om laksefisk og innlandsfisk 5 Opplæringsverksemnd, autorisasjon ​instruktørar 6
Høyring: Forvaltningsplan Naustdal-Gjengedal 8 Ordføraropprop, lakselus 6
Høyring: Førde, kommunedelplan 19 Regional plan for folkehelse 6
Høyring: Gaular, detaljregulering 3 Spelemidlar, kurs  6
Høyring: regelverk blodspor og ferskpor 3 Tillitsvaldsamling 6
Høyring: vannforvaltningsplanane 3 Folkehelseplan, arbeidsverkstader 7
Høyring: vassområde  13 FRIFOND, søknadsfrist 7
Høyring; Askvoll, regulering Skorva 19 Jaktfakta 2014 7
Høyring; Eid, rullering plan 13 Ordføraropprop, lakselus 7
Høyring; Fjaler, kommunedelplan 16 Rifleskyting, nytt hefte for storviltjegere 7
Høyring; Fjaler, reguleringsplan 17 Sogn og Fjordane Cup, vinnarar 7
Høyring; Flora, utsleppsløyve  12 statistikk medlemer juli 7
Høyring; Førde, kommunedelplan 16 Tillitsvaldsamling 7
Høyring; Gaular, planarbeid 12 Våpenloftet Cup, vinnarar 7
Høyring; Gaular, reguleringsplan 2 Fiske- har du filmsnutt frå fiske?  8
Høyring; Hyen Fisk, søknad 12 Høyring: Forvaltningsplan Naustdal-Gjengedal 8
Høyring; Hyllestad, kvernhusvikane 19 Info til tillitsvalde i fylkeslaget  8
Høyring; Høyanger, planarbeid 12 Kurs, gytefiskteljing 8
Høyring; Jølster, kommunedelplan 2 Opplæringsjakt, har lokallaget?  8
Høyring; Selje, planprogram  19 Ordføraropprop, lakselus 8
Høyring; Sogn, småkraftsøknader 2 Terminliste skytestevner 2015, søknad 8
Høyring; Sunnfjord, småkraftpakke 17 Anleggskonferanse  9
Høyring; vekst i oppdrett av laks og aure 17 Datoar styremøte  9
Høyring; Ålfotbreen landsk.vernomr. 14 Friluftslivets År, møte  9
Info til tillitsvalde i fylkeslaget  8 Grunnlagskjema, manglande  9
Informasjonsflyten 1 Ordføraropprop, lakselus 9
Inhuman jakt, skot mot hovud 14 Statistikk medlemer august 9
Jaktfakta 2014 7 Vassforvaltningsplan, vegleiar til høyring 9
Jakthundprøver, ny praksis  3 Grunnlagskjema, manglande  10
Jaktskyting, møte  11 Naturdatas Viltkonferanse 10
Jaktskyting, møte  12 Terminliste skytestevner 2015, søknad 10
Jegerprøvekurs, feil ved arrangering  13 Aktivitetsplan fylkeslaget  11
Jentesamling 2014 1 Friluftslivets År  11
Jotunheimen landsk.vernomr, utvalsmøte 3 Jaktskyting, møte  11
Klart eg kan!  15 Korleis kan fylkeslaget hjelpe lokallaga? 11
Klart eg kan!  16 Planleggingskalender sentralt 11
Kommunedelplanar 1 Regional kraftsystem, utgreiing  11
Korleis kan fylkeslaget hjelpe lokallaga? 11 Spelemidlar 2015 11
Kraftsystemutgreiing for S&Fj  5 Tillitsvaldsamling 11
Kurs- og aktivitetskalender, ynskjer medarr.  19 Vassområde Nordfjord 11
Kurs, gytefiskteljing 8 Friluftslivets År  12
Kurs: få-meir-fisk, ver med å arranger 17 Høyring; Flora, utsleppsløyve  12
Kurs: Grunnkurs jakthund  12 Høyring; Gaular, planarbeid 12
Kurs: instruktørkurs flugekasting  13 Høyring; Hyen Fisk, søknad 12
Kurs: portalkurs  19 Høyring; Høyanger, planarbeid 12
Landsleir for ungdom  3 Jaktskyting, møte  12
Landsmøte 15 Kurs: Grunnkurs jakthund  12
Landsmøte, kandidatar forbundsstyret 19 Naturmøteplassar, samling 12
mobilitetsveka, invitasjon 2 Oppdrettsnæringa - innovasjon 12
mobilitetsveka, invitasjon 5 Aktivitetskalender fylkeslaget, frist  13
Naturdatas Viltkonferanse 10 Friluftslivets år, kickstart 13
Naturmangfaldlova  13 Hardangerfjordseminar  13
Naturmangfaldlova og plan- og bygningslova 14 Høyring: vassområde  13
Naturmøteplassar, samling 12 Høyring; Eid, rullering plan 13
Nettportal  15 Jegerprøvekurs, feil ved arrangering  13
Nettportal  16 Kurs: instruktørkurs flugekasting  13
Oppdrettsnæringa - innovasjon 12 Naturmangfaldlova  13
Opplæringsjakt hjort 1 Opplæringsstrategi  13
Opplæringsjakt, har lokallaget?  8 Statistikk medlemer september 13
Opplæringsstrategi  13 Terminliste skytestevner 2015 13
Opplæringsverksemnd, autorisasjon instruktørar 6 Årsrapport, manglande  13
Ordføraropprop, lakselus 3 FNF, fellesmøte 14
Ordføraropprop, lakselus 4 Friluftslivets år, ny nettside 14
Ordføraropprop, lakselus 5 Fristar for tillitsvalde i fylkeslaget 14
Ordføraropprop, lakselus 6 Gullkroken 14
Ordføraropprop, lakselus 7 Høyring; Ålfotbreen landsk.vernomr. 14
Ordføraropprop, lakselus 8 Inhuman jakt, skot mot hovud 14
Ordføraropprop, lakselus 9 Naturmangfaldlova og plan- og bygningslova 14
Planlegging, rettleiar 17 Rovviltforvaltning og jakt, møte  14
Planleggingskalender sentralt 11 Spelemidlar 2015 14
Planprosessar, vegleiar 2 Friluftslivets år, brev til kommunar 15
Referat fylkesstyremøte 19 Klart eg kan!  15
Referat styremøte 16.06.14 1 Landsmøte 15
Regional kraftsystem, utgreiing  11 Nettportal  15
Regional plan for folkehelse 6 Tilskot, friluftsmidlar fylkeskommunen, FÅ 15
Rifleskyting, nytt hefte for storviltjegere 7 Brev til lokallaga frå fylkesstyret 16
Rovviltforvaltning og jakt, møte  14 Fiske, spreiing av fiskeartar 16
Rundskriv NJFF 3/2014 4 Friluftslivets år, få ordførarar til å sove ute 16
Småviltjaktas dag 4 Fylkesårsmøte 2015 16
Sogn og Fjordane Cup, vinnarar 7 Høyring; Fjaler, kommunedelplan 16
Spelemidlar 2 Høyring; Førde, kommunedelplan 16
Spelemidlar 2015 11 Klart eg kan!  16
Spelemidlar 2015 14 Nettportal  16
Spelemidlar, 2015 18 Statistikk, medlemer oktober 16
Spelemidlar, kurs  1 Tillitsvaldsamling 2015 16
Spelemidlar, kurs  6 Ungdomssamling 2015 16
Statistikk medlemer august 9 Høyring; Fjaler, reguleringsplan 17
statistikk medlemer juli 7 Høyring; Sunnfjord, småkraftpakke 17
Statistikk medlemer juni 5 Høyring; vekst i oppdrett av laks og aure 17
Statistikk medlemer september 13 Kurs: få-meir-fisk, ver med å arranger 17
Statistikk, medlemer novemeber 18 Planlegging, rettleiar 17
Statistikk, medlemer oktober 16 Årets ildsjel 17
Terminliste skytestevner 2015 13 Brev til lokallaga frå fylkesstyret 18
Terminliste skytestevner 2015, søknad 8 Friluftslivets år, aktivitetskalender 18
Terminliste skytestevner 2015, søknad 10 Gode historiar frå lokallaga  18
Tillitsvaldsamling 1 Spelemidlar, 2015 18
Tillitsvaldsamling 6 Statistikk, medlemer novemeber 18
Tillitsvaldsamling 7 Arbeidsprogram, NJFF sentralt 2015 19
Tillitsvaldsamling 11 Brev til lokallaga frå fylkesstyret 19
Tillitsvaldsamling 2015 16 Friluftslivets år  19
Tilskot, friluftsmidlar fylkeskommunen, FÅ 15 Høyring: Førde, kommunedelplan 19
Tilskot, oversikt  19 Høyring; Askvoll, regulering Skorva 19
Ungdomssamling 2015 16 Høyring; Hyllestad, kvernhusvikane 19
Vassforvaltningsplan, vegleiar til høyring 9 Høyring; Selje, planprogram  19
Vassområde Nordfjord 11 Kurs- og aktivitetskalender, ynskjer medarr.  19
Vassområde Nordfjord, møte  19 Kurs: portalkurs  19
Vassregionutval og regional referansegr. Møte 4 Landsmøte, kandidatar forbundsstyret 19
Våpenloftet Cup, vinnarar 7 Referat fylkesstyremøte 19
Årets ildsjel 17 Tilskot, oversikt  19
Årsrapport, manglande  13 Vassområde Nordfjord, møte  19

​​​ 


 

​​
- Annonse -
Aktiviteter 2020
Gaularfjellprøven
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.