Jeger og Fisker 2015
Publisert 08.02.2016 16:26
Oppdatert 21.04.2016 19:07

​2015

JegerogFisker nr1_09.01.15.pdf JegerogFisker nr9_17.04.2015.pdf
JegerogFisker nr2 16.01.2015.pdfJegerogFisker nr10_29.04.2015.pdf
JegerogFisker nr3_31.01.2015.pdfJegerogFisker nr11_22.05.2015.pdf
JegerogFisker nr4_13.02.2015.pdfJegerogFisker nr12_03.07.2015.pdf
JegerogFisker nr5_27.02.2015.pdfJegerogFisker nr13_30.07.2015.pdf
JegerogFisker nr6_13.03.2015.pdfJegerogFisker nr14_09.09.2015.pdf
JegerogFisker nr7_23.03.2015.pdf JegerogFisker nr15_01.10.2015.pdf
JegerogFisker nr8_27.03.2015.pdf JegerogFisker nr16_02.12.2015.pdf


​Innhaldsliste over​ kvart nummer​

 

Tittel  Jeger&Fisker
nr 
Barne- og ungdomspris, Sogn og Fjordane   1
Brev frå styret  1
Fiskestellspris, NJFF  1
FÅ15 Kalender 1
Heiderspris, Sogn og Fjordane  1
Høyring: Nordfjord Friluftsråd 1
Innsatsmedalje, NJFF 1
Jaktskyting, nye reglar  1
Jeger og Fisker på nett 1
Jegerprøvekurs?  1
mediakurs 24. jan 1
Portalkurs 24. jan 1
skytebaneseminar  1
styremøte - neste møte  1
tilskotsordningar  1
Ungdomslederpris, NJFF  1
Viltstellpris, NJFF 1
Grunnkurs Jakthund 2
FÅ15 Kalender 2
Jegerprøveinstruktør, ny?  2
Tilskot senior 2
Portalkurs, påmeldte  2
Årsmøtesaker? 2
Statistikk 2014 2
rosamarie@brattmoro.no 3
Grunnkurs Jakthund 3
Blysaka - vi vann!  3
Fakkeltog mot gruvedeponi 3
Nettsida - opplærings 3
Villmarksleir 15+ 3
Oslofjordkonferanse 3
fiskesymposiet  3
Ildsjelprisen 2015 3
Jaktskyting, nye reglar  3
Kurs og aktivitetar 2015 3
Sportsfiskekonferanse 4
Styremøter  4
Honorar - beløpsgrense heva 4
Studieforbundet n&M - tilskot 4
Studieforbundet n&M - tilretteleggingstilskot 4
FÅ15 Kalender 4
Revejakt med hund 4
Feltkontrollørkurs 4
Havfisketur 4
Fylkesleir 11-15 år 4
Ulvespor  4
Medlemsstatistikk januar 2015 4
Årsmøte i fylkeslaget 5
Ettersøksundersøking  5
Jaktskyting 2015 5
Ungdomssamling  5
Årsmelding  6
Rifleskyting 15. mars 6
Bli tryggare i rolla som tillitsvalgt  6
Referat styremøte 9.mars  6
Blodsporkurs i Florø  6
Seminar fornybar energi  6
Naturrservat i Luster, Sogndal, Bremanger  6
Tilskot Naustdal-Gjengedal 6
Kraftsystemmøter 6
Fylkesmeisterskap jaktskyting 6
FM Jaktfelt  7
Fristar for lokallaga  7
Utdeling av prisar  7
fylkesstyremedlem - ny  7
Instruktørkurs rifle  7
Instruktørkurs hagle for jenter  7
Instruktørkurs flugekasting  7
Jaktskytingens dag  7
Sportsfiskekonferanse 7
Sogn og Fjordane Friluftshelg  7
Earth Hour 28. mars 7
Kulturmidlar Vågsøy  7
Vestnorsk Fjordlandskap  7
Innhald i Jeger og Fisker  7
Tips til forbundsstyre?  7
Jegerprøveinstruktør  7
Foto i dagen utgåve  7
Medlemsstatistikk mars 2015 7
Predatorkonkurransen 2014-2015 8
Havfisketur for ungdom  8
Vinnarar predatorkonkurranse 9
Hagleinstruktørkurs  9
Rifleinstruktørkurs  9
Adresseliste fylkeslaget 9
Fiskesommer 9
Jentemidler 9
Friluftsleir 9
Hardangerfjordseminar 9
Jegerprøveinstuktørkurs  9
Viltseminar 9
Småkraftpakke i Luster 9
Spelemiddelkkurs  9
Skytestevner  9
Oterregistrering  9
Høyring: forvaltning hjortevilt  9
Høyring: Regional plan for folkehelse  9
Medlemsstatistikk 9
Kurs i hagleskyting for jenter 10
Småviltseminar 10
Forvaltningsplan Flekke-Guddalsvassdraget 10
Småkraftpakke i Fjaler 10
Planendringssøknad Lidal i Sogndal 10
Jakthundsamling  10
Spelemidlar 10
Rømming av oppdrettslaks i Bremanger  10
Bandhundsamling 11
planlegging kurs 2016 11
Friluftshelg i Sogn og Ffjordane 11
Landsleir for ungdom 11
Redd Førde-fjorden 11
Flugefiskekurs i Årdal 11
Fiskekonkurranse i Vik  11
Flugekastarkurs i Vik  11
Vinnarar artskonkurransen  11
Høyring: kraftleidning  11
Høyring: naturrservat 11
Jakthundsamling  11
Følg oss på facebook  11
Medlemsstatistikk 11
7 båtar i Sogn og Fjordane  12
FRIFOND-midlar 12
Gratis hjortejakt for ungdom 12
Ungdomsleiarkurs 12
vannfagleg dypdykk 12
vassdragstreff Gjengedalen 12
Fiskesommer 12
Bandhundsamling og storfugljakt  12
medlemsstatistikk 12
Predatorkonkurranse  13
Tillitsvaldsamling  13
Jaktskytingens dag  13
Instruktørkurs ettersøk og jegerprøve 13
Ungdomsleiarkurs 14
Tillitsvaldsamling 14
Terminliste jaktskyting og fiske  14
Møte jaktskyting  14
Bli instruktør 14
Frist jaktprøver og utstillingar 14
Revisjon jakttidene  14
Elgjakt  14
Medlemsstatistikk  14
Tillitsvaldsamling  15
Motivasjonskveld jervejakt  15
Uttak av raudrev og villmink  15
Årets julepresang 16
Villmarksleir 15+ 16
Viltseminar i januar  16
Fagdag i februar 16
Tillitsvaldsamling i april  16
Kurs- og aktivitetskalender 2016 16
Kråke, rev, mink - predtorkonkurranse  16
Nettsider og facebook  16
God jul og godt nyttår!  16

- Annonse -
Aktiviteter 2020
Gaularfjellprøven
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.