Opplæringsjakt
Publisert 08.02.2016 16:21
Oppdatert 07.03.2016 15:43
Sjå aktivitetskalenderen for kurs og aktivitetar innan opplærinsjakt som du kan melde deg på.
Opplæringsjakt
Opplæringsjakt

​I tillegg har du blant anna desse moglegheitene:

Opplæring i bruk av bandhund til hjortejakt
NJFF -Sogn og Fjordane har fått kontakt med ein erfaren storviltjeger som har jakta hjort med bandhund i mange år.
Det er ikkje så mange som driv med dette i vårt fylke, og vedkomande lærer gjerne denne jaktmetoden vidare til andre.
Har du eige terreng kan han stille med hund, eller du kan ta med våpen og vere med på jakt i terrenget han disponerer.

 

Dette er eit tilbod til deg som vil lære meir om bandhundjakt i praksis, og det kostar ikkje noko. Må vedkomande kome til deg, må du betale køyreutgifter.

 Interessert ?  

Ta kontakt med NJFF -Sogn og Fjordane
57 86 83 55
970 76 702
sognogfjordane@njff.org

 

 
Opplæring hjortejakt
 
Hestebotnbruna jaktlag i Ikjefjorden tilbyr nye jegerar å vere med på hjortejakt. Dei er 14 jegerar med ulik jakterfaring, og har fellesjakt kvar helg. Interesserte i Ytre Sogn / Sunnfjord, kan ta kontakt med dei. Dei tar ein pris på kr 1.000,- pr person, og kan ta inn opptil tre nybyrjarar.

Hestebotnbruna jaktlag
Bjarte Myren
Ikjefjord, 5962 BJORDAL
 
Tlf: 577 10561 / 957 65371
Faks: 5771 4791

Eit jaktlag i Stongfjorden, Askvoll kommune tek svært gjerne imot "jaktlærlingar" heilt vederlagsfritt. Det blir ingen form for rettar til kjøt eller anna. Det er det same om ein er ung, gamal, mann eller kvinne, men dei skal vere førstegangsjegerar som er ute etter erfaring. Det er 9 dyr totalt på kvoten, fordelt med retta avskyting. Terrenget er til tider krevjande. Ta kontakt med Erlend Yndestad på erlend@melas.no
- Annonse -
Gaularfjellprøven
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.