Seminar om villaks 26. okt
Publisert 20.09.2019 12:00
Oppdatert 20.09.2019 14:21
Aurland Elveeigarlag, Sogn Villaksråd og NJFF Sogn og Fjordane arrangerer seminar om villaksen og auren laurdag 26. oktober, på rådhuset i Aurland.
Seminar om villaks 26. okt
​VILLAKSEN OG AUREN
26. oktober kl 09.30, Aurland Rådhus

Del 1 kl 09.30

Flaumdemping av Flåmsvassdraget og tilsvarande vassdrag  utan kraftutbygging.                                                                                                                                                    Ved Ulrik Pulgh, Unimiljø

Debatt. Unimiljø, NVE, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane Fylkeskomme

Lunsj kl. 11.45 på Mariannes Bakeri

Del 2 kl 12.30

Kl 12.30  Velkomen Ved Bjørn Vike, Aurland Elveeigarlag

Kl 12.40  Villaksen og villaksen sin status
      Status gytefisktelling vassdraga i Sogn Ved Ulrik Pulgh, Unimiljø

Kl 13.10  KUSTUS-prosjektet - Resultat og konklusjonar Ved Henning Urke

Kl 13.30  Sluttrapport ENVIDOR Ved Ola Ugedal, NINA

Kl 13.30  Pause

Kl 13.40  Sperregitter for laks og aure i turbiner Ved Bjørn Otto Dønnum, Eco

Kl 14.00  Betalt forskning Ved Siri Vike og Sigmund Feten

Kl 14.20  Klekkeridrift- genundersøking Ved Jan Idar Øyrgard Fortun

Kl 14.40  Pause

Kl 14.50  Tiltak i regulerte vassdrag Ved Ulrik Pulgh, Unimiljø

Kl 15.10  Film frå Aurlandsvassdraget

Kl 15.30  Lusesituasjonen i Sognefjorden Ved Havforskningsinstituttet

Kl 15.50  Resultat frå revisjonar kraftutbygging Ved Øystein Aas

 

Deltakaravgift: Gratis

Påmelding innan 21.okt til Bjørn Vike, bjorn.vike@gmail.com / 48 09 54 68

Seminaret er sponsa av: ECO, Norges Jeger- og Fiskerforbund  og Norske Lakseelver 

ARRANGØRAR:
Aurland Elveeigarlag v/ Bjørn Vike, Sogn Villaksråd og
Norges Jeger- og Fiskerforbund Sogn og Fjordane

​ 
- Annonse -
Aktiviteter 2020
Gaularfjellprøven
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.