Storviltjakt i Sogn og Fjordane
Publisert 18.02.2016 23:39
Oppdatert 07.03.2016 15:43
Storviltjakt i Sogn og Fjordane
Storviltjakt i Sogn og Fjordane

Vi gjer merksam på at innhaldet i denne artikkelen kan vere forelda / gamalt.

Oversikt over ein del storviltjakt i Sogn og Fjordane :

 

Aurland Kommune
Aurland Fjellstyre
12.000 daa barskog og 467.000 høgfjell
Villreinjakt: Dersom det er ledige kort etter tildeling til innanbygdsbuande. Søknadsfrist: 1. juni
Informasjon: Aurland Fjellstyrekontor, 5745 Aurland. Tlf. 57633566, mobil: 94548286, e-post: aurland@fjellstyrene.no

Aurland Jakt og Fiskerlag
Terreng: Aurland Nordre Statsalmenning, 12 000 daa. Jakttype: Hjort og elg
Kontaktperson: Jakt og fiskeutvalget i AJF: Kjell Hov, 5743 FLÅM

Eid Kommune
Eid Jeger - og Fiskelag
Terreng: Prestemarka. Jakttype: Hjortejakt
Kontaktperson: Ove Bjørlo Tlf. 57 86 07 52, E-post: ove.bjorlo@sf-f.kommune.no

Førde Kommune
Førde Jakt og Fiskelag
Terreng: Kråkenesmarka. Jakttype: Hjortejakt
Kontaktperson: Svenn Morten Eikeseth

Hyllestad Kommune
Hyllestad Jakt og Fiskelag
Terreng: Prestemarka (statskog Hyllestad) Jakttype: Fellefangst og hjortejakt. Opplæringsjakt iregi av Hyllestad JFL. Kontaktperson: Harald Dale

Lærdal Kommune
Lærdal Fjellstyre
8.400 daa blandingskog og 180.000 daa høgfjell. 4 opne hytter og ei utleigehytte.
Villreinjakt: Kontakt Lærdal fjellstyre, boks 21, 6887 Lærdal tlf. 57669222, 95874665.

Lærdal Jeger- og Fiskarlag
Terreng: Tråna -Statsskog/Statsallmenning Jakttype: Hjortejakt, 9 løyver. God bestand. Jakta vert utlyst i aviser 2. kvart år. 60 % til innabygds, 40 % til utanbygds
Informasjon: Lærdal jfl, P.b. 61, 6886 Lærdal, www.njff.no/laerdal

Luster Kommune
Luster Jakt og Fiskelag
Terreng: Luster Vestre Statsalmenning 10.000 mål: Kaupanger-Lustrafjorden.
Jakttype: Hjortejakt. Totalt 6 jaktlag/periodar. 2 hytter (1 v/ sjøen, 1 på fjellet) Bindande søknad innan 1. juni til Luster jfl v/ Nils Arne Skjerven, Bakkingav. 23 B, 6869 Hafslo

Luster Austre Statsalmenning
580.000 høgfjell. Villreinjakt: søknadsfrist: 1. juni.
Info: Luster Austre Statsallm. ved Fjelloppsynet, 6868 Gaupne. Tlf. 57685581, mob. 94504693

Sogndal Kommune
Sogndal Jeger og Sportsfiskerlag
Terreng: Alfheim, Drogi, Stedjeåsen, Bjønndalen
Jakttype: Hjortejakt Kontaktperson: Sjur Dale


Stryn Kommune
Er du på ”jakt” etter jakterfaring og/eller jaktfellesskap så er du velkomen til å jakte saman med oss i haust - og ta gjerne med familien!
Eigedomen Juv ligg for seg sjølv mellom Tistam og Utvik. Jaktområdet er på ca. 1600 dekar frå fjord til fjell og består av innmark, brattlendt utmark og flatare terreng på høgfjellet. Vi går sjølve på jakt med ein eller to jegerar, og har 3 fellingsløyver; eit fritt dyr, eit fjordyr og ein kalv.
Jakt skjer hovedsakleg i helgane, men opplegg kan tilpassast. Jegerar må gjerne ta med familien, for det er plass til fleire i dei to utleigehusa Gamlestova og Stabburet på garden. Selet på Juvstøylen vert også brukt under jakta.
Hjortejakta på Juv må kunne beskrivast som ”skikkeleg” jakt der lokalkunnskap, lagarbeid, tøffe tak og sosialt samvær gjev spenning og forhåpentlegvis ei minnerik jaktoppleving for alle.
Du finn meir informasjon på www.juv.no – sjå aktivitet og jakt.
Henv. Rønnaug Leite for opplegg og pris. Tlf. 57 86 32 68 (kveld) evt. 57 77 66 09
E-post: r.leite@online.no

- Annonse -
Gaularfjellprøven
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.