Tilskotsordningar
Publisert 21.04.2016 18:54
Oppdatert 08.02.2019 09:36
​​Tilskotsordningar oppdatert 31.01.2019
​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​T​iltak ​Søknadsfrist ​​Nettside / info
​NJFF Sogn og Fj:  
Dekka tapt arbeidsforteneste
​kontinuerlig​​Lokallaga kan søke fylkeslaget om tilskot til å dekke tapt arbeidsforteneste der ein må kjøpe fri personar til å vere med på aktivitetar for barn og unge. 
Inntil kr 15.000 per lag per år. Potten er på 50.000, første-mann-til-mølla! Søknad sendast sognogfjordane@njff.no, søknad skal inneholde: Namn på lokallaget med kontaktinfo, søknadsbeløp og kva slags aktivitet ein søker til.

Vilkår: 
Det må foreligge dokumentasjon frå arbeidsgjevar på kor mykje tapt arbeidsfortjeneste som skal kompenserast, etter avslutta aktivitet. 
Det skal sendast inn kort rapport frå  den gjennomførte aktiviteten innan 31.12.: kva aktivitet, kvar, når, kven som har fått dekka tapt arbeidsfortjeneste, med kopi av dokumentasjon frå arbeid​sgjevar på kor mykje tapt arbeidsforteneste som skal kompenserast.  
Tilskotet vert inntil  kr 15.000 per lag​ per år, tilskotet tilsvarar nøyaktig sum som er frikjøpt. 

Lokallaget kan velje utbetalingsmåte: 
1. i forkant av aktiviteten, betale​ ut tapt arbeidsfortjenest​e sjølv, og tilbakebetale fylkeslaget eventuell differanse.
2. i etterkant av aktiviteten og etter at ein har betalt ut tapt arbeidsforteneste sjølv, be om å få dekka det nøyaktge beløpet, inntil søknadsbeløpet, maks kr 15.000
3. Godkjenne krav om tapt arbeidsforteneste (med vedlegg frå arbeidsgjevar med dokumentasjon) og vidaresende til sognogfjordane@njff.no som utbetalar for lokallaget. Inntil søknadsbeløpet, maks kr 15.000 
​NJFF: 
Villaksens år 2019
​15. februar​https://app.easyquest.com/nb/Page/3e8c2cb4-798d-4adf-acce-60b4328deb6a/first/0339ff50-c7ec-4e13-8ca9-fc55205264e7​
Aktivitetar innan laks, sjøaure, sjørøye: kurs i fiske, flugebitting, flugekastin 
NJFF:
Fiskesommer
Foreldrefiskekurs 
15. mars  ​https://www.njff.no/organisasjon/sider/s%C3%B8knadsportalen.aspx
​​NJFF: 
Momskompensasjon
​1. maihttps://www.njff.no/organisasjon/sider/s%C3%B8knadsportalen.aspx#Anker10​
​NJFF:
Introjakt
Jentemidler 
​15. mai ​https://www.njff.no/organisasjon/sider/s%C3%B8knadsportalen.aspx​
​​NJFF:
LNU/FRIFOND
Jakt- og Fiskeskule
Jaktskytterskole
​20. september​https://www.njff.no/organisasjon/sider/s%C3%B8knadsportalen.aspx​

LNU / FRIFOND: midlar til barn og ungdom. Krav: levert grunnlagskjema. 
NB! Jakt- og fiskeskule og jaktskyttarskule gjeld OPPSTART første året, kan også søke om dispensasjon  til å få andre året i tillegg. 
​NJFF: 
Sjøørretmidler
Vilt- og fiskefond
​31. desember​https://www.njff.no/organisasjon/sider/s%C3%B8knadsportalen.aspx​
Sjøørretmidler: Konkrete tiltak i sjøørretvassdrag, t.d. gytegrus, forbedring av hyte- og oppvekstvilkår. Ikkje planlarbeid, biologiske undersøkingar. 
Vilt- og fiskefond:  ikkje aktivitet. Til praktiske vilt- og fisketiltak
​Studieforbundet natur og miljø​kontinuerlighttps://www.naturogmiljo.no/​ 
Ein må søke om støtte før kursstart. Finn du ikkje kurset på nettsidene til studieforbundet, kan du lage kursopplegg sjølv og søke om å få det godkjent. Hugs rapportering, elles vert ikkje midlane utbetalt. 
Kan også søke om tilretteleggingsmidler, dersom de må tilrettelegge spesielt for enkelte deltakarar. 
​Miljødirektoratet: 
Friluftsliv
Vilt 
Rovvilt
Fisk
Naturforvaltning
Kultur
15. januarhttps://soknadssenter.miljodirektoratet.no/​ ​
Det er mest fylkesdekkande ledd som får tilskot her, men det går an å søke for det. Spesielt for aktivitetar retta mot t.d. personar med innvandrarbakgrunn
​Fylkeskommunen:  
Spelemidlar
http://www.sfj.no/spelemidlar.340494.nn.html​ 
​Fylkeskommunen: kultur, prosjekt og tiltak

1. mars ​http://www.sfj.no/kulturmidlar.340484.nn.html

Tiltak som gjeld heile eller større deler av fylket.
Helsedirektoratet​​08.02.19 https://helsedirektoratet.no/tilskudd/teknologisk-stotte-i-fritidsaktiviteter-for-barn-og-unge-med-nedsatt-funksjonsevne-og-deres-familier#m%C3%A5l-for-ordningen​
Tiltak til barn og unge med funksjonsnedsetjing, som skal gjere det enklare for dei å drive friluftsliv. 
​Sparebankstiftelsen
DNB 

1. febr og 1. sept. ​http://sparebankstiftelsen.no
​Sparebankstiftinga Sogn og Fj.

1. mars og 1. sept. ​https://www.sparebankstiftinga.no/​
For beløp mindre enn 10.000 kan ein søke kontinuerlig. ​​
​Den Naturlige skolesekken 

1. mars​​http://www.natursekken.no/​​
https://www.natursekken.no/c1187995/artikkel/vis.html?tid=2014135
Det er skulane som kan søke på denne (t.d. søke om tilskot til å betale lokallagnfor aktivitetar)
​Extra-stiftelsen​15.marshttps://www.extrastiftelsen.no/sok/
​​Frist 15. mars kl 15.00. NJFF er ikkje blitt godkjent som søker, men ein kan søke via Norsk Friluftsliv (Fleire lokallag skal ha fått midlar via Norsk Friluftsliv.) Prosjekt og tiltak innan helse. 
​​​​Gjensidigestiftelsen15.sept http://www.gjensidigestiftelsen.no/​​
​Finsestiftelsen​​http://www.finsefondet.no  
​​​Kommunale viltfond

​varierer​Sjå kommunen si heimeside 
​Sparebankane 

​varierer ​Sjå banken si heimeside
​Kommunale kulturmidlar

​varierer​sjå kommunen si heimesdie 

 


Sjå også:

http://www.sfj.no/cmssff/cmspublish.nsf/pages/tilskot​​

http://www.legatsiden.no/ (alle typer fond og legater)

http://www.lnu.no (mest for barne- og ungdomsorganisasjoner)

http://www.unifor.no/ (fond og legater til forskning og utdanning ved UiO og NTNU)

http://www.aktivungdom.eu (database over ulike støtteordninger)

http://www.aktivungdom.eu (har ogå tilskudd til gruppeutveksling og voluntørtjeneste)

http://www.kulturrad.no/ (oversikt over faste støtteordninger og prosjektstøtte)

 

 

 

 

 

 

 

- Annonse -
Gaularfjellprøven
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.