Skotpremie
Øivind Bjørlo Mellem
Publisert 29.03.2019 23:35
Oppdatert 29.03.2019 23:43

​​Skotpremie i Eid Kommune

Premiering av andre vilt-artar i Eid Kommune for 2019.

Eid Jeger –og Fiskelag

Mår kr 200,- 

Ravn kr 100,-

Kråke,skjor kr 75  

Mink 100 kr

For utbetaling av skotpremie i regi av Eid Jeger og Fiskelag må jeger være gyldig medlem av foreninga. All fangst skal være ihht til norsk lov.

Eid Jeger og Firskelag har satt et tak på totalt 10 000 kr for samla utbetaling i løpet av ett år.

Kontaktperson Dag Ståle Leivdal 92430525 og Tarald Melheim 91825788. 

I 2019 blir det trekning av gåvepremie på kr 5000. Gåvepremie blir trekt blant dei som har levert inn fangstrapport før 31.12.19. Desto fleire individ som er levert inn, desto større sjanse for premie.

Andre ordningar i kommunen:

EJFL har føretatt ei lita undersøking (2015) på premiering på fangst av rev i Eid kommune.

Det er registrert ulik praksis på  premiering i dei ulike beitelaga og hjortevalda rundt om i kommunen.

Vi vil på grunnlag av dette informere litt om kva som er rutinane for dei ulike laga .

Vi har og sett opp kontaktperson i dei ulike laga om de ønskjer meir informasjon samt ei eventuell utbetaling for fangst av rev.

Eid sau og geit

Premiering kr 250,- 

Heile Eid kommune.

Kontaktperson Kjartan Naustdal 91739888

2014 premiert 33 stk.

Kjølsdalen Hjortevald

Premiering kr 300,- 

Kjølsdalen.

Kontaktperson Lars Etterdal 91832387

Stårheim og Remmedalen beitelag

Premiering kr 0,- 

Betalar inn til Eid sau og geit ved behov

Stårheim og Remmedalen

Kontaktperson Gustav Ohrheim 90918681

Haugen sanke og beitelag

Premiering kr 300,- 

Haugen og Hjelmelandsdalen

Kontaktperson Rolf Løviknes 91883920

Solsida beitelag

Premiering kr 250,- 

Betalar inn til Eid sau og geit ved behov

Ytre Skårhaug til Leivdal

Kontaktperson Knut Tore Nes Hjelle 97749491

Vedvik – Navelsaker  beitelag

Premiering kr 0,- 

Vedvik - Navelsaker

Kontaktperson Nils Sandnes 90562813

Sørsida Beitelag

Premiering kr 0,- 

Nor - Torheim

Kontaktperson Ståle Borgund 97196765

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.