Jegerprøvekurs 2019
Publisert 01.01.2019 14:55
Oppdatert 27.01.2019 12:13
Jegerprøvekurs 2019
Frå jegerprøvekurs 2018
Førde jfl arrangerer jegerprøvekurs våren 2019. Oppstart vert onsdag 6. februar kl. 18.00. Kurset kostar 2000 kroner for medlemer i laget og 2750 kroner for ikkje-medlemer. Påmelding skal gjerast elektronisk i aktivitetskalenderen litt lenger nede på heimesida vår! Har du lyst å bli medlem? Skriv det i kommentarfeltet når du melder deg på! Etter påmelding får de tilsendt nærmare informasjon om opplegg og kursdatoar på e-post. Det vert ikkje undervisning i vinter- og påskeferievekene.

​​Kurskveldande vert på Førde ungdomsskule. Kurset består av 9 samlingar, totalt 30 timar undervisning. Nokre tema er obligatoriske, andre er valfrie. Skytedagane vert i Kråkenesmarka. Spørsmål om innhaldet i kurset og kursopplegg: ta kontakt med kursinstruktørar Leif Magne Aarnes, tlf. 95875681 el. Herman Erdal, tlf. 90647855.​​

Kursopplegg: (NB! Kan verte endringar undervegs i kurset) 

Samling  1    6/2  Jakt og haldningar.
Jaktmoral og etikk, viltlova, interessemotsetnader i samfunnet, human jaktutøving.
 
Samling 2    13/2 Våpen og våpenlovgivinga
Våpenet si oppbygging og funksjon, ammunisjon, våpenlova og forskrifter,

Samling 3   27/2 Human og sikker jakt i praksis
Meir om våpen. Våpenhåndtering, bekledning, kart, GPS, avstandsbedømming
 
Samling 4   Skyting med hagle og rifle, dato vert bestemt seinare. Kråkenesmarka
 
Samling 5   6/3 Artskunnskap

Jaktbare arter og forvekslingsarter, jakttider
 
Samling 6     13/3 Lover og forskrifter

Viltlova og forskrifter. Naturmangfaldlova. Seljakt. Forvaltningsnivåa.  Andre lover    
 
Samling  7    27/3 jaktformer
Jakt og jaktmetodar. Jakthundgrupper og jakt. Fangst og feller

Samling 8    3/4 Ettersøk av skada vilt
Human og sikker jakt – skotplassering. Rutiner for ettersøk
lovverket
 
Samling 9     8/5 Håndtering av felt vilt
Ivaretaking av viltet. Rapportering av jaktutbyte. Repetisjon.

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.