Båndtvang
Marius Eian Simavik
Publisert 04.04.2016 09:26
Oppdatert 04.04.2016 09:31
1. april til og med 20. august er det båndtvang for alle hunder. Dette gjelder også om du mener å ha kontroll på hunden. Vis hensyn til et ynglende dyreliv!
Båndtvang

​​Om båndtvang​

     Naturen er i dette tidsrommet inne i en meget sårbar periode der dyra trenger ro både i paringstiden og yngletiden. 

Det er derfor viktig at man forstår hvorfor det er båndtvang og at man respekterer de rammene som er satt for dette.

Båndtvangen gjelder både på innmark og utmark. 

Kommunene kan gi dispensasjon til spesielle bruksformål. For eksempel førerhunder og hjelpehunder.​​

Unntatt fra båndtvangen er gjeterhunder og hunder i tjeneste som for eksempel politi eller toll. 

​​​​

​Dersom man påtreffer løshunder​​​​

​     Enhver som påtreffer løshunder i båndtvangsperioden kan fange inn hunden. Hunder som fanges inn skal stelles på forsvarlig måte og overleveres Politiet snarest om ikke eier er i nærheten. ​​​

Utenfor båndtvangstiden kan løshunder (hunder som ikke føres på forsvarlig måte) fanges inn av politi, grunneier, jakt- eller fangstberettigete, eller de som representerer disse dvs. oppsynsmenn. o.l. 

​​Vis hensyn

    Ingen ønsker at dyrelivet skal lide noen overlast. Selv om din hund "aldri har gjort noe galt" eller "holder seg i nærheten" så er det et iboende instinkt å jakte. At hunden er nære og lukter eller bare vil leke kan være en meget stressende og kristisk situasjon for bl.a fugleunger som ikke kan fly.  


Hold hunden i bånd så får dyrelivet fred og alle en flott opplevelse!

God tur! 


​​- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.