Innkalling til årsmøte 2020
Eskil Pettersen
Publisert 14.02.2020 13:39
Oppdatert 06.03.2020 12:17
Innkalling til årsmøte 2020
Innkalling til årsmøte i NJFF Sør-Trøndelag i henhold til § 5 FYLKESLAGETS ÅRSMØTE. Årsmøtet 2020 avholdes lørdag 7.. mars 2020 kl. 1000 på Quality Hotel Panorama.

​​​​​​​​

§ 5         FYLKESLAGETS ÅRSMØTE           

Årsmøtet 2020 avholdes lørdag 7. mars 2020 kl. 1000 på Quality Hotel Panorama
Foreningene sender representanter i henhold til vedtektenes §5.
«Årsmøtet innkalles med 6 ukers skriftlig varsel. Forslag som foreningene ønsker behandlet av årsmøtet skal være styret i hende innen utgangen av januar. Styrets forslag til dagsorden, vedlagt årsberetning, regnskap og andre saksdokumenter sendes foreningene senest 2 uker før årsmøtet. 
Til årsmøtet kan foreninger med inntil 200 medlemmer sende 2 representanter. Foreninger med flere medlemmer kan sende ytterligere 1 representant for hvert påbegynte 200 medlemmer, -maksimalt 6 representanter.» I henhold til vedtektenes § 5 pkt. 1 innkalles det til årsmøte i NJFF Sør-Trøndelag

Knut Arne Gjems, leder i NJFF`s styre vil komme å informere om aktuelle saker fra NJFF.

Årsmøtet og tillitsmannskonferansen vil bli avholdt på samme dag, den 7. mars. 
Dokumentene til årsmøte som program, referat fra styremøter, Årsberetning og regnskap ligger under menypunkt​et Styret.


Fylkeslaget betaler for en person fra hver forening. ​


- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.