Vatn med fritt fiske
Publisert 08.12.2016 19:52
Oppdatert 21.05.2019 13:27

​​1. Stavsjøen

Det er fritt stangfiske fra land for alle i Stavsjøen. Det er ikke tillatt å fiske med garn, oter eller andre fiskeredskap enn stang. 

Fiske fra båt: Det er ikke tillatt å fiske fra båt i Stavsjøen. 

I juni 2018 ble det oppdaget ulovlig utsatt abbor i Stavsjøen. Dersom du fanger abbor, skal den tas livet av, pakkes i egen pose og leveres til Malvik kommune. Dersom innlevering ikke kan skje straks, skal posen fryses fram til innlevering. Ta kontakt med vannkoordinator Lise Hatten i Malvik kommune på mobil 416 11 689 eller e-post lise.hatten@malvik.kommune.no dersom du har spørsmål.

Har du opplysninger angående utsettingen, tar du kontakt med politiet, tlf 73 89 90 90 eller post.trondelag@politiet.no

-Ikke fiske, men ønsker en båttur? Kajakk og kano kan benyttes i Stavsjøen forutsatt at disse er rengjort og desinfisert før bruk. ​Hvis du ønsker å bruke robåt på Stavsjøen, må du søke om dette til Jens Nicolai Jenssen, tlf. 930 53 430. 

Vatn i Malvik statsallmenning:

2. Malviktjønna

3. Ner Svarttjønna

4. Øvre Svarttjønna

5. Jovatnet

6. Røsttjønna

Fritt fiske i Røsttjønna gjelder de delene av vatnet som ligger i Malvik statsallmenning.

Tilbake til hovedsiden for fiske i Malvik​.

 
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.