Ruse Flensjøen
Publisert 07.08.2016 12:25
Oppdatert 30.08.2016 21:55
Kultiveringsprosjektet på Flensjøen
Ruse Flensjøen
Bilde av bua ved Flensjøen tatt av Jarle Akselsen

​​Her kommer en kort orientering til dere: I juni i år ble det øst i sjøen satt ut en stor-ruse.

Dette er kommet i stand etter et samarbeid med alle rettighetshaverne.

Det største økonomiske løftet har statskog v / Geir Wagnild tatt.

Etter flere tiår der en så at fiskebestanden sankt mye (fra 4,5 fisk pr garn til omtrent 2 fisk pr garn) ble det iverksatt et kalkingsprogram i regi av fiskeriforvalteren i Hedmark. Dette ble gjennomført med innflyging av 100-120 tonn kalk pr. år. Dette forgikk i 7 år.

Prøver i 2012 viste da så stor forbedring at kalkingen ble avsluttet.​

Det er nå samme fiskeriforvalter som sammen med NINA følger opp sjøen i ettertid med prøvefiske, vann og bunndyrprøvetaking og rapportskriving. De skal forøvrig dit 4-5. august i år.

Etter at fisket har tatt seg opp, og bestanden av aure har økt mye, så har sjøen blitt et bedre fiskevann. Men samtidig så ser en at det fiskes mindre enn før. For å prøve å forvalte sjøen så godt som mulig, ble det valgt å prøve dette stor-ruseprosjektet. Hensikten er å ta ut en del fisk, spesiellt mindre fisk, og på den måten få større fisk i sjøen.​​

Stor-rusa har nå stått ute i 3 uker og synes å fungere bra. Den fanger ca 180 fisk pr. uke og gjennomsnittsvekta av fisken er 100 gram. Altså får en tatt ut bra med små fisk.

I tillegg får en på denne måten bedre statistikk og oversikt over fiskebestanden i sjøen.​

Det vil bli gjort en evaluering etter at rusa er tatt opp.


Røros 3. august 2016

Edvin Grådal


​​

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.