Dressurområde i Vola
Anita Vebenstad
Publisert 08.02.2016 13:44
Oppdatert 14.07.2017 14:44
Vola Dressurområde åpner 15.juli. Det er åpent for alle hunder fra 15.juli til 31.mars

​​​​​​​​Otto og Frøy.jpg


For å opprettholde dette tilbudet er det viktig at bruksregler og arealgrenser overholdes!

Det er ikke tillatt å gå med løs hund utenfor det tidsrommet som vi har søkt og fått tillatelse for.

Adgang til dressurområdet er gratis, men RJFF og hundeklubben har kostnader knyttet til vedlikehold, leie til Statskog og drift av området. Derfor vil vi oppforde alle som bruker området til å betale en frivillig treningsavgift som dere finner på giroer i postkassene på oppslagstavlene for området. 

Beløpet bestemmer dere selv, men alle bidrag er svært kjærkomne slik at vi kan fortsette å opprettholde dette flotte tilbudet for hunder og hundeeiere på Røros.

I postkassene finner du kart over området og bruksregler. Disse bør du ha med deg på turen.

 

BRUKSREGLER FOR DRESSUROMRÅDET FOR HUNDER.

1. Alle hunder har fri adgang til området.
2. Området er merket med påler i god synlig avstand fra hverandre. Adkokstveiene er merket med kartskisse og bruksregler. Alle brukere skal være utstyrt med kartskisse og bruksregler.
3. Adkomstområdet og parkeringsplasser skal ikke forsøples. Plastpose og avfalls-containere skal være tilgjengelig. Klubbene sørger for tømming av containerne.
4. Det er brukernes ansvar å holde hundene innenfor merket område.
5.Hver enkelt bruker har ansvar for at hunden ikke sjenerer andre i området, eller er til sjeanse for eller skader beitende bufe.
6. Røros jeger- og fiskeforening og Røros hundeklubb forbeholder seg retten til, etter forhåndsvarsel, å benytte området til f.eks. lavinehundtrening, sporsøk, trening på utsatt fugl og lignende aktiviteter. Dette plikter de andre brukerne å ta hensyn til.
7. Dersom en bruker gang på gang bryter bruksreglene kan vedkommende nektes adgang til området for kortere eller lengre tid.
8. I perioden 1. april til 15. juli gjelder de ordinære båndtvangsbestemmelser.

                                                     Røros jeger- og fiskeforening og Røros hundeklubb


 

Kart og bruksregler til Vola Dressurområde:

Stort kart Dressurområde.docx


 


 

Adkomstveier:
1. Fra Hotell Røros: Konstknektveien - Storrenholtveien - Lergruvbakken - Høydebasseng for vann.

2. Erliveien fra Hittersjøen (mot Brekken), BOMVEG.

GOD TUR!

 

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.